Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут


Вип. 51
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України
2018

Issue DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51

ЗМІСТ

 

Рубрика   ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ

Назва:  Оперативний аналіз післяаварійного стану розподільних електричних мереж засобами інтелектуальної системи
Автори:  Буткевич О.Ф., Парус Є.В.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 5–12, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.005

Назва:  Спектральні характеристики первинних вимірювальних каналів струму високовольтних електричних підстанцій
Автори:  Паньків В.І., Танкевич Є.М.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 13–20, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.013

Назва:  Оцінка обмінної потужності в трифазних локальних системах електропостачання з врахуванням нормованих показників якості електроенергії
Автори:  Денисюк С.П., Горенко Д.С.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 20–27, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.020

Назва: Оптимальна побудова електроенергетичного комплексу на основі відновлюваних джерел енергії
Автори:  Кузнецов М.П., Мельник О.А.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 28–32, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.028

Назва:  Активна, реактивна потужності як компоненти миттєвої потужності кола з періодичними струмом та напругою
Автори:  Бялобржеський О.В.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 33–40, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.033

Назва:  The concept of line automation system as a component of smart networks of the future
Автори:  Buslavets О. А., Martyniuk О.V., Savchenko O.A., Miroshnyk O.O., Diubko S.V.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 40–46, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.040

Рубрика   ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

Назва:  Дослідження розподілу електромагнітного поля та температури в торцевій зоні осердя статора турбогенератора
Автори:  Кенсицький О.Г., Крамарський В.А., Кобзар К.О., Хвалін Д.І.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 47–53, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.047

Назва:  Компенсация реактивных моментов в электроприводе возвратно- вращательного движения
Автори:  Антонов А.Е., Акинин К.П., Киреев В.Г., Филоменко А.А.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 54–60, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.054

Назва:  Особливості комплексування секцій обвитки трансформуючого елемента трансформаторно-ключової виконавчої структури перетворювача змінної напруги
Автори:  Липківський К.О., Можаровський А.Г.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 60–64, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.060

Назва:  Импульсные электродинамические силы в многовитковом торцевом цилиндрическом индукторе
Автори:  Ращепкин А.П.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 64–70, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.064

Назва:  Алгоритми керування електромеханічними системами в умовах параметричних та координатних збурень
Автори:  Островерхов М.Я., Бурик М.П.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 70–74, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.070

Рубрика   НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

Назва:  Комбинированные управляемые выпрямители однофазного электропитания
Автори:  Зозулев В.И., Бондаренко А.Ф., Юрчишин В.Я.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 75–81, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.075

Назва:  Організація паралельної роботи імпульсних стабілізаторів постійної напруги на основі високочастотних магнітних підсилювачів
Автори:  Яськів В.І., Яськів А.В.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 81–87, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.081

Назва:  Зниження динамічних втрат в активному однофазному чотириквадрантному перетворювачі з покращеним алгоритмом гістерезисної модуляції
Автори:  Плахтій О.А., Нерубацький В.П., Сушко Д.Л., Кавун В.Е.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 88–94, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.088

Назва:  Особливості керування електронними ключами в квазірезонансних імпульсних перетворювачах
Автори: Городній О.М.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 94–98, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.094

Назва:  Вдосконалення моніторингу технічного стану механічних елементів високовольтних вимикачів
Автори:  Панов А.В., Паньків В.І., Сопель М.Ф., Танкевич Є.М.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 99–109, 2018 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.099

Назва:  Transient analysis in PWM inverter based on two dimensional Laplace transform
Автори:  Korotyeyev I.Ye., Klytta M.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 110–112, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.110

Рубрика   ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Назва:  Электромагнитные, тепловые и гидродинамические процессы при индукционном нагреве выходного канала стекловаренной печи
Автори:  Волков И.В., Подольцев А.Д., Кучерявая И.Н.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 113–120, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.113

Назва:  Дослідження резонансного інвертора для індукційного нагрівання з стабілізацією потужності навантаження
Автори:  Бєлоха Г.С., Морозов Д.І.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 120–124, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.120

Назва:  Расчет параметров импульсного электродинамического излучателя упругих волн
Автори: Городжа А.Д., Городжа К.А., Трощинский Б.О., Погребный О.А.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 51: 125–131, 2018  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.125