Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.054

УДК 621.313.8

КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНЫХ МОМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ ВОЗВРАТНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

А.Е. Антонов, докт. техн. наук, К.П. Акинин, докт. техн. наук, В.Г. Киреев, канд. техн. наук, А.А. Филоменко
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Разработана и исследована система управления двухроторным двигателем возвратно-вращательного движения, реализующая активную компенсацию реактивных знакопеременных моментов, возникающих при работе некоторых типов ручных инструментов с электроприводом. Рассмотрен вариант построения устройства, в котором на компенсирующий привод не действуют никакие другие нагрузки кроме сопротивления подшипников. Учтено действие реактивных моментов, влияющих на привод основного (рабочего) ротора, характер которых соответствует вязкому трению и моменту упругости. Библ. 2, рис. 4, табл. 1.
Ключевые слова: активная компенсация, электромагнитный момент, система управления.

КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНИХ МОМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОПРИВОДІ ЗВОРОТНО-ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ

О.Є. Антонов, докт. техн. наук, К.П. Акинін, докт. техн. наук, В.Г. Киреєв, канд. техн. наук, А.А. Філоменко
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна

Розроблено і досліджено систему керування двороторним двигуном зворотно-обертального руху, що реалізує активну компенсацію реактивних знакозмінних моментів, які виникають у разі роботи деяких типів ручних інструментів з електроприводом. Розглянуто варіант побудови пристрою, в якому на компенсуючий привод не діють ніякі інші навантаження окрім опору підшипників. Враховано дію реактивних моментів, що діють на привод основного (робочого) ротора, характер яких відповідає в'язкому тертю і моменту пружності. Бібл. 2, рис. 4, табл. 1.
Ключові слова: активна компенсація, електромагнітний момент, система керування.


Література
1. Антонов А.Е., Филоменко А.А. Активная компенсация реактивных моментов в электрических машинах магнитоэлектрического типа. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2014. Вип. 39. С. 20–24.
2. Воронин С.Г., Курносов Д.А., Кульмухаметова А.С. Векторное управление синхронными двигателями с возбуждением от постоянных магнитов. Электротехника. 2013. № 10. С. 50–54.

Надійшла 02.08.2018

PDF