Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.033

УДК 621.317.38

АКТИВНА, РЕАКТИВНА ПОТУЖНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТИ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ КОЛА З ПЕРІОДИЧНИМИ СТРУМОМ ТА НАПРУГОЮ

О.В. Бялобржеський, канд. техн. наук
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського,
вул. Першотравнева, 20, Кременчук, 39600, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1669-4580

З використанням тригонометричної форми ряду Фур’є для періодичних струму та напруги проведено розрахунок компонент, які формують миттєву потужність. Для гармонічних струму та напруги розраховано компоненти потужності, в яких виділені активна, реактивна та повна потужності, а також початкова фаза останньої, як гармонічної функції. Виконуючи аналіз періодичних полігармонічних струму та напруги отримано вирази миттєвої потужності, приведені до певного нормованого виду. Використовуючи відому концепцію розподілу компонент полігармонічної потужності, яка відповідає закону збереження енергії та теоремі Телледжена, визначено активну та реактивну компоненти в існуючому представленні. Зазначено, що у такому випадку повну потужність виділити неможливо. Спираючись на відомі роботи, для інтегральної оцінки полігармонічної потужності використано її квадратичну норму. Бібл. 7, рис. 2, табл. 3.
Ключові слова: потужність електричної енергії, норма потужності, активна потужність, реактивна потужність.

АКТИВНАЯ, РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТИ КАК КОМПОНЕНТЫ МГНОВЕННОЙ МОЩНОСТИ ЦЕПИ С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ТОКОМ И НАПРЯЖЕНИЕМ

А.В. Бялобржеский, канд. техн. наук
Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского,
ул. Первомайская, 20, Кременчуг, 39600, Украина

С использованием тригонометрической формы ряда Фурье для периодических тока и напряжения проведен расчет компонент, формирующих мгновенную мощность. Для гармонических тока и напряжения рассчитаны компоненты мощности, в которых выделены активная, реактивная и полная мощности, а также начальная фаза последней, как гармонической функции. Выполняя анализ периодических полигармонических тока и напряжения получены выражения мгновенной мощности, приведенные к определенному нормированному виду. Используя известную концепцию распределения компонент полигармонической мощности, соответствующую закону сохранения энергии и теореме Телледжена, определены активная и реактивная компоненты в существующем представлении. Отмечено, что в таком случае полную мощность выделить невозможно. Опираясь на известные работы, для интегральной оценки полигармонической мощности использована ее квадратичная норма. Библ. 7, рис. 2, табл. 3.
Ключевые слова: мощность электрической энергии, норма мощности, активная мощность, реактивная мощность.

Література
1. Emanuel A.E. Power definitions and the physical mechanism of power flow. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, 2010. 280 p. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470667149
2. Жемеров Г.Г., Тугай Д.В. Зависимость дополнительных потерь в трехфазных системах электроснабжения от реактивной мощности и пульсаций мгновенной активной мощности. Технічна електродинаміка. 2015. № 4. C. 66–70.
3. Willems J. L. Budeanu's Reactive Power and Related Concepts Revisited. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2011. Vol. 60, no. 4. P. 1182–1186. DOI: https://doi.org/10.1109/TIM.2010.2090704
4. Jeltsema Dimitri. Budeanu's concept of reactive and distortion power revisited. Przeglad Elektrotechniczny. 2015. No. 4/201. P. 68–73.
5. IEEE Std 1459-2010 IEEE Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions, IEEE, 2010, 50 p.
6. Bialobrzheskyi O., Rod’kin D., Gladyr A. Power components of electric energy for technical and commercial electricity metering. Naukovyi Visnyk NHU. 2018. № 2. P. 44–53.
7. Родькин Д. И. Особенности применения энергетического метода идентификации двигателей переменного тока при псевдополигармонических сигналах. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 2009. Вип. 1. С. 7–20.

Надійшла 02.03.2018

PDF