Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.028

УДК 621.311

ОПТИМАЛЬНА ПОБУДОВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НА ОСНОВІ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

М.П. Кузнецов1*, докт. техн. наук, О.А. Мельник2**, асп.
1 – Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
вул. Гната Хоткевича, 20-а, Київ, 02094, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
2 – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»,
пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-0497-7439
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-2894-3476

Поєднання вітрових та сонячних електростанцій в генеруючий комплекс разом з акумулюючими пристроями підвищує надійність забезпечення електроенергією локальних споживачів. Однак економічна ефективність такого комплексу суттєво залежить від оптимального співвідношення потужностей. Оскільки поточна вітрова та сонячна енергія мають випадкову природу, задачі оптимізації мають формулюватися з урахуванням стохастичних факторів. Можливі різноманітні вимоги до роботи енергокомплексу, яким відповідають різні типи стохастичних оптимізаційних задач. Пропонуються класифікація та способи формулювання таких задач залежно від вибору критеріїв оптимальності. Бібл. 6, рис. 1.
Ключові слова: відновлювані джерела енергії. гібридна енергосистема, стохастична оптимізація.

ОПТИМАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Н.П. Кузнецов1*, докт. техн. наук, А.А. Мельник2**, асп.
1 – Институт возобновляемой энергетики НАН Украины,
ул. Гната Хоткевича, 20-а, Киев, 02094, Украина
2 – Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского»,
пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина

Сочетание ветровых и солнечных электростанций в генерирующем комплексе вместе с аккумулирующими устройствами повышает надежность обеспечения электроэнергией локальных потребителей. Однако экономическая эффективность такого комплекса существенно зависит от оптимального соотношения мощностей. Поскольку текущая ветровая и солнечная энергия имеют случайную природу, задачи оптимизации должны формулироваться с учетом стохастических факторов. Возможны различные требования к работе энергокомплекса, которым соответствуют разные типы стохастических оптимизационных задач. Предложены классификация и способы формулирования задач в зависимости от выбора критериев оптимальности. Библ. 6, рис. 1.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, гибридная энергосистема, стохастическая оптимизация.

Література
1. Кузнєцов М.М. Моделювання спільної роботи вітрової та сонячної електростанцій. Відновлювана енергетика. 2016. № 1. С. 12–16.
2. Victor O. Okinda, Nichodemus A. Odero. A review of techniques in optimal sizing of hybrid renewable energy systems. IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology. Issue 11, 2015. Р. 153–163.
3. Гитман М.Б. Введение в стохастическую оптимизацию: учебное пособие. Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2014. 104 с.
4. Кузнєцов М.П. Особливості оптимізації гібридних енергосистем. Матеріали XVІI Міжнародної науково-практичної конференції. Відновлювана енергетика у XXI столітті. Київ. 2016. С. 102–107.
5. СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.156:2009. Основні вимоги щодо регулювання частоти та потужності в ОЕС України. Настанова.
6. Niknam T. A modified honey bee mating optimization algorithm for multiobjective placement of renewable energy resources. Applied Energy, Issue 88, 2011. Р. 4817–4830.

Надійшла 02.03.2018

PDF