Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.110

УДК 621.314

АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНОГО ПРОЦЕСУ В ІНВЕРТОРІ З ШІМ НА БАЗІ ДВОВИМІРНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАПЛАСА

І.Є. Коротєєв1*, М. Клитта2**
1 – Зеленогурський університет, Інститут промислової електроніки,
вул. Подгурна, 50, 65-246, Зелена Гура, Польща,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
2 – Міттелхессенський університет прикладної науки, вул. Весенстрассе, 14, 35-390, Гіссен, Німеччина,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-7990-5413
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-6832-0145

Аналіз перехідних і встановлених режимів у ланцюгах інвертора з ШІМ пов'язаний з розрахунком процесів з різними частотами. Для аналізу таких систем застосовується процедура розширення від диференціальних рівнянь з однією змінною часу до диференціальних рівнянь з частковими похідними (у часткових похідних) і двома змінними часу. Розв’язок диференціального рівняння в часткових похідних знаходиться із використанням двовимірного перетворення Лапласа. Пошук перехідного процесу пов'язаний з необхідністю обчислення відрахувань для частини полюсів. Ця властивість залежить від вибору частини площини незалежних змінних. Вираз для перехідного процесу отримано для різних інтервалів напруги живлення. Бібл. 3, рис. 4.
Ключові слова: аналіз перехідного процесу, двовимірне перетворення Лапласа.

АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА В ИНВЕРТОРЕ С ШИМ НА ОСНОВЕ ДВУМЕРНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА

И.Е. Коротеев1, М. Клитта2
1 – Зеленогурский университет, Институт промышленной электроники,
ул. Подгурная, 50, 65-246, Зеленая Гура, Польша
2 – Миттелхессенский университет прикладной науки,
ул. Весенстрассе, 14, 35-390, Гиссен, Германия

Анализ переходных и установившихся режимов в цепях инвертора с ШИМ связан с расчетом процессов c различными частотами. Для анализа таких систем применяется процедура расширения дифференциальных уравнений с одной переменной времени до дифференциальных уравнений с частными производными и двумя переменными времени. Решение дифференциального уравнения в частных производных находится с помощью двумерного преобразования Лапласа. Нахождение переходного процесса связано с необходимостью вычисления вычетов для части полюсов. Это свойство зависит от выбора части плоскости независимых переменных. Получено выражение для переходного процесса для разных интервалов питающего напряжения. Библ. 3, рис. 4.
Ключевые слова: анализ переходного процесса, двумерное преобразование Лапласа.

Література
1. Holmes D. Grahame, Lipo Thomas A. Pulse width modulation for power converters. Theory and practice. IEEE Press Series on Power Engineering. Hoboken, NJ: John Wiley, 2003. 744 p.
2. Korotyeyev I., Zhuikov V., Kasperek R. Electrotechnical systems. Calculation and analysis with Mathematica and PSpice. London: CRC Press, 2010. 256 p. DOI: https://doi.org/10.1201/9781420087109
3. Ditkin V.A., Prudnikov A.P. Operational Calculus in Two Variables and its Application. London: Pergamon Press, 1962. 167 p.

Надійшла 05.03.2018

PDF