Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.047

УДК 621.313.32

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ТА ТЕМПЕРАТУРИ В ТОРЦЕВІЙ ЗОНІ ОСЕРДЯ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА

О.Г. Кенсицький1, докт. техн. наук, В.А. Крамарський2, канд. техн. наук, К.О. Кобзар3, канд. техн. наук, Д.І. Хвалін4*асп.
1,2,4 – Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
3 – Державне підприємство «Завод «Електроважмаш»,
пр. Московський, 299, м. Харків, 61089, Україна
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-0535-6511

За допомогою польової математичної моделі досліджено розподіл електромагнітного поля і температури в торцевій частині статора турбогенератора в режимах навантаження у разі різного коефіцієнта потужності, у тому числі в режимі споживання реактивної потужності. Розрахунок проведено не тільки на поверхні, але й в усій торцевій зоні генератора, а також всередині крайніх і основних пакетів осердя. Наведено результати дослідження розподілу магнітної індукції в кінцевій частині машини. Визначено середні та максимальні значення температури для крайніх пакетів осердя статора, натискних пальців, електромагнітного екрана та натискної плити. Також показано перерозподіл максимальної магнітної індукції і температури у разі зміни режимів. Бібл. 9, рис. 6, табл. 2.
Ключові слова: турбогенератор, торцева зона, електромагнітне поле, температура.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ В ТОРЦЕВОЙ ЗОНЕ СЕРДЕЧНИКА СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА

О.Г. Кенсицкий1, докт. техн. наук, В.А. Крамарский2, канд. техн. наук, К.А. Кобзарь3, канд. техн. наук, Д.И. Хвалин4, асп.
1,2,4 – Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
3 – Государственное предприятие «Завод «Электротяжмаш»,
пр. Московский, 299, м. Харьков, 61089, Украина

С помощью разработанной полевой математической модели исследовано распределение электромагнитного поля и температуры в торцевой части статора турбогенератора в режимах нагрузки при различном коэффициенте мощности, в том числе в режиме потребления реактивной мощности. Расчет проведен не только на поверхности, но и во всей торцевой зоне генератора, а также внутри крайних и основных пакетов сердечника. Приведены результаты исследования распределения магнитной индукции в концевой части машины. Определены средние и максимальные значения температуры для крайних пакетов сердечника статора, нажимных пальцев, электромагнитного экрана и нажимной плиты. Также показано как происходит перераспределение максимальной магнитной индукции и температуры при изменении режимов. Библ. 9, рис. 6, табл. 2.
Ключевые слова: турбогенератор, торцевая зона, электромагнитное поле, температура.


Література
1. Васьковський Ю. М. Польовий аналіз електричних машин. Київ: НТУУ КПІ. 2007. 191 с.
2. Кенсицький О.Г., Хвалін Д.І. Електромагнітне поле у торцевій зоні турбогенератора при зміні реактивного навантаження. Технічна електродинаміка. 2018. №1. С. 62–68.
3. Кенсицький О.Г., Хвалін Д.І. Квазітривимірна модель електромагнітного поля у торцевій зоні турбогенератора. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2017. Вип. 48. С. 59–64.
4. Милых В.И., Высочин А.И. Принципы расчета магнитного поля в торцевой зоне турбогенератора в различных режимах его работы. Електротехніка і електромеханіка. 2010. № 3. С. 17–22.
5. Милых В.И., Полякова Н.В. Численные расчёты магнитных полей в торцевой зоне турбогенераторов. Вісник НТУ ХПІ. 2015. № 5 (1114). С. 3–11.
6. Fujita M., Ueda T., Tokumasu T. Eddy current analysis in the stator end structures of large capacity turbine generators. International Conference on Electrical Machines and Systems, November, 2009, Tokyo, Japan. P. 1–6. DOI: https://doi.org/10.1109/ICEMS.2009.5382938
7. Постников И.М., Станиславский Л.Я., Счастливый Г.Г. Электромагнитные и тепловые процессы в концевых частях мощных турбогенераторов. Киев: Наукова думка, 1971. 360 с.
8. Титов В. В., Хуторецкий Г. М., Загородная Г.А. Турбогенераторы. Ленинград: Энергия, 1967. 895 с.
9. Счастливый Г.Г., Федоренко Г.М., Выговский В.И. Турбо- и гидрогенераторы при переменных графиках нагрузки. Киев: Наукова думка, 1985. 208 с.

Надійшла 02.07.2018

PDF