Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.120

УДК 621.314

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗОНАНСНОГО ІНВЕРТОРА ДЛЯ ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВАННЯ З СТАБІЛІЗАЦІЄЮ ПОТУЖНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ

Г.С. Бєлоха*, канд. техн. наук, Д.І. Морозов**, канд. техн. наук
Донбаський державний технічний університет,
м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84. 93100, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-4277-367X
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-4018-4054

Наведено резонансний інвертор напруги для індукційного нагрівання з стабілізацією потужності навантаження. Керування вихідною потужністю досягається за рахунок зміни форми напруги, що подається на резонансний контур. Запропонований принцип керування потужністю дає змогу інвертору працювати на резонансній частоті для всіх рівнів вихідної потужності. Керування температурою нагрівання здійснюється шляхом регулювання потужності навантаження резонансного інвертора. Наведено результати моделювання резонансного інвертора, а також спосіб визначення резонансних характеристик інвертора з використанням аналітичних розрахунків, заснованих на визначенні характеристик за першою гармонікою вихідної напруги. Бібл. 6, рис. 4.
Ключові слова: резонансний інвертор, індукційне нагрівання, стабілізація потужності.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНОГО ИНВЕРТОРА ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ

Г.С. Белоха, канд. техн. наук, Д.И. Морозов, канд. техн. наук
Донбасский государственный технический университет,
г. Лисичанск, пр. Победы, 84. 93100, Украина

Представлен резонансный инвертор напряжения для индукционного нагрева, который работает при стабилизации мощности нагрузки. Управление выходной мощностью достигается за счет изменения формы напряжения, подаваемого на резонансный контур. Предложенный принцип управления мощностью позволяет инвертору работать при резонансной частоте для всех уровней выходной мощности. Управление температурой нагрева осуществляется путем регулирования мощности нагрузки резонансного инвертора. Представлены результаты моделирования, а также способ определения резонансных характеристик инвертора с использованием аналитических расчетов, основанных на расчете характеристик по первой гармонике напряжения. Библ. 6, рис. 4.
Ключевые слова: резонансный инвертор, индукционный нагрев, стабилизация мощности.


Література
1. Зиновьев Г.С. Основы силовой электроники: Учебник. Ч.1. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1999. 199 с.
2. Burdio J.M. Barbosa P.M., Lee F.C. Comparison of Fixed-Frequency Control Strategies for ZVS DC/DC Series Resonant Converters. Center for Power Electronics System sin CPES power electronics seminar by Center for Power Electronics Systems. 2000. Рр 182–187.
3. Lucia О., Maussio P., Dede E.J., Burdio J. Induction Heating Technology and Its Applications: Past Developments, Current Technology, and Future Challenges. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2013. Vol. 61 (n 5). Рp. 2509–2520.
4. Рапопорт Э.Я., Плешивцева Ю.Э. Оптимальное управление температурными режимами индукционного нагрева. Москва: Наука, 2012. 309 с.
5. Белоха Г.С., Морозов Д.И. Резонансный инвертор для индукционного нагрева с регулированием мощности нагрузки. Электротехнические и компьютерные системы. 2017. Вып. № 25(101). С. 132–138.
6. Белоха Г.С. Электромагнитно совместимый преобразователь частоты для индукционного нагрева. Вісник Національного технічного університету. Харківський політехнічний інститут. Харків: НТУ ХПІ, 2017. Вип. №27(1249). С. 365–368.

Надійшла 02.03.2018

PDF