Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.081

УДК 621.314

ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ ІМПУЛЬСНИХ СТАБІЛІЗАТОРІВ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ НА ОСНОВІ ВИСОКОЧАСТОТНИХ МАГНІТНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ

В.І. Яськів, А.В. Яськів
Тернопільський національний університет ім. Івана Пулюя,
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Для отримання високого рівня струму в навантаженні існує проблема організації паралельної роботи окремих стабілізаторів постійної напруги. Запропоновано методи ввімкнення на паралельну роботу імпульсних стабілізаторів постійної напруги на основі високочастотних магнітних підсилювачів. Сформульовано умови рівномірного розподілу струму навантаження між окремими стабілізаторами напруги. Наведено приклад реалізації такої системи. Бібл. 12, рис. 3.
Ключові слова: імпульсний стабілізатор постійної напруги, паралельна робота, високочастотний магнітний підсилювач, нерівномірність розподілу струму.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ИМПУЛЬСНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ МАГНИТНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

В.И. Яськив, А.В. Яськив
Тернопольский национальный университет им. Ивана Пулюя,
ул. Руська, 56, г. Тернополь, 46001, Украина

Для получения высокого уровня тока в нагрузке существует проблема организации параллельной работы отдельных стабилизаторов постоянного напряжения. Предложены методы включения на параллельную работу импульсных стабилизаторов постоянного напряжения на основе высокочастотных магнитных усилителей. Сформулированы условия равномерного распределения тока нагрузки между отдельными стабилизаторами напряжения. Показан пример реализации такой системы. Библ. 12, рис. 3.
Ключевые слова: импульсный стабилизатор постоянного напряжения, параллельная работа, высокочастотный магнитный усилитель, неравномерность распределения тока.

Література
1. Розанов Ю.К. Полупроводниковые преобразователи со звеном повышенной частоты. Москва: Энергоатомиздат, 1987. 184 с.
2. Хруслов Л.Л., Яськив В.И. Многоканальная система питания с равномерным токораспределением. Патент СРСР №1797729, 1993.
3. Harada K., Nabeshima T. Applications of Magnetic Amplifiers to High-Frequency DC-to-DC Converters. Proc. IEEE. Vol. 76, No. 4, April 1988. P. 355–361. DOI: https://doi.org/10.1109/5.4422
4. Harada K., Nabeshima T., Hiramatsu R. On the control of magnetic amplifier for high-fequency DC-to-DC converter. IEEE Transactions on Power Electronics, 1987. P. 234–238. DOI: https://doi.org/10.1109/TPEL.1987.4766364
5. Mag Amp Cores and Materials, Technical Bulletin, BULLETIN SR-4, Magnetics Inc., available on line at: http://www.mag-inc.com/design/technical-documents
6. Mamano B. Magnetic amplifier control for simple, low-cost, secondary regulation. Unitrode corp. slup129, available on line at: http://www.ti.com/lit/ml/slup129/slup129.pdf
7. Yaskiv V. Using of High-Frequency Magnetic Amplifier in Switch Mode DC Power Supplies. Proc. 35th Annual IEEE Power Electronic Specialists Conference. PESC’04. Aachen, Germany, 2004. P. 1658–1662. DOI: https://doi.org/10.1109/PESC.2004.1355675
8. Chen Y.T., Liang J.M. Paralleling Magamp-Postregulator Modules with Sliding-Mode-Control Method. IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 53, No. 3, June 2006. Pp. 974–983. DOI: https://doi.org/10.1109/TIE.2006.874257
9. Jamerson C., Chen D. Y. Magamp Postregulators for Symmetrical Topologies with Emphasis on Half-Bridge Configuration. IEEE Transactions on Power Electronics. Vol. 8, No. 1, January 1993. Pp. 26–29. DOI: https://doi.org/10.1109/63.208496
10. Yao W., Hong X., Lu Z. A novel current-sharing scheme based on magamp. Journal of Zhejiang University Science A. 2008. P. 1150-1156.
11. Яськів В.І., Гурник О.П. Забезпечення синхронної та синфазної роботи високочастотних транзисторних інверторів. Вісник Національного університету. Львівська політехніка. Радіоелектроніка та телекомунікації. 2002. № 443. C. 100–104.
12. Яськів А.В., Яськів В.І. Стабілізатор постійної напруги. Патент України на винахід № 112102, 2016.

Надійшла 02.03.2018

PDF