Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.040

УДК 621.316

КОНЦЕПЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ЯК СКЛАДОВОЇ «РОЗУМНИХ» МЕРЕЖ МАЙБУТНЬОГО

О.А. Буславець1*, канд. техн. наук, О.В. Мартинюк2**, канд. техн. наук, О.А. Савченко3***, канд. техн. наук, О.О. Мірошник4****, докт. техн. наук, С. В. Дюбко5*****
1,2 – Міністерство енергетики та вугільної промисловості України,
вул. Б. Хмельницького, 4, Київ, 01601 Україна,
3-5 – Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка,
вул. Алчевських, 44, Харків, 61002, Україна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-6449-7587
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-5278-4789
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-6401-0852
**** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-6144-7573
***** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-1856-1987

У статті відображено бачення авторів перспектив розвитку засобів автоматизації, які використовуються на лініях електропередачі. Проведено короткий огляд існуючих елементів автоматизації ліній електропередачі – систем моніторингу різноманітних процесів, виконавчих пристроїв. Запропоновано підхід, що передбачає інтеграцію окремих елементів автоматизації на ЛЕП в єдиний комплекс програмно-технічних засобів, що дає підстави для введення поняття автоматизованої системи керування технологічними процесами лінії електропередачі (АСКТП ЛЕП). Розглянуто структурну схему АСКТП ЛЕП як потенційної складової «розумних» мереж, охарактеризовано групи давачів системи моніторингу лінії та описано їх загальне призначення. Сформульовано загальні вимоги до побудови АСКТП ЛЕП, їх функціональних можливостей. Спрогнозовано перспективи впровадження АСКТП ЛЕП та їх ключових технологій. Бібл. 10, рис. 2, табл. 1.
Ключові слова: «розумна» мережа, лінія електропередачі, автоматизація ЛЕП, система вимірювання та моніторингу, керуючі впливи, комплекс програмно-технічних засобів.

КОНЦЕПЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ «УМНЫХ» СЕТЕЙ БУДУЩЕГО

О.А. Буславец1, канд. техн. наук, А.В. Мартынюк2, канд. техн. наук, А.А. Савченко3, канд. техн. наук, А.А. Мирошник4, докт. техн. наук, С. В. Дюбко5
1,2 – Министерство энергетики и угольной промышленности Украины,
ул. Б. Хмельницького, 4, Киев, 01601 Украина
3-5 – Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П. Василенко,
ул. Алчевских, 44, Харьков, 61002, Украина

В статье отражено видение авторов перспектив развития средств автоматизации, которые используются на линиях электропередачи. Проведен краткий обзор существующих элементов автоматизации линий электропередачи - систем мониторинга различных процессов, исполнительных устройств. Предложен подход, предусматривающий интеграцию отдельных элементов автоматизации на ЛЭП в единый комплекс программно-технических средств, что дает основания для введения понятия автоматизированной системы управления технологическими процессами линии электропередачи (АСУТП ЛЭП). Рассмотрена структурная схема АСУТП ЛЭП как потенциальной составляющей «умных» сетей, охарактеризованы группы датчиков системы мониторинга линии и описано их общее назначение. Сформулированы общие требования к построению АСУТП ЛЭП, их функциональных возможностей. Спрогнозированы перспективы внедрения АСУТП ЛЭП и их ключевых технологий. Библ. 10, рис. 2, табл. 1.
Ключевые слова: «умная» сеть, линия электропередачи, автоматизация ЛЭП, система измерения и мониторинга, управляющие воздействия, аппаратно-программный комплекс.

Література
1. Stognіy B.S., Kirilenko O.V., Prakhovnik A.V., Denysiuk S.P. The evolution of smart grids and their prospects in Ukraine. Tehnіchna elektrodynamika. 2012. № 5. P. 52–65. (Ukr.)
2. Peabody Evolution of real-time monitoring and its future benefits. Proc. 13th Int. Workshop on Atmospheric Icing on Structures. 2009. P. 156–161.
3. Savchenko O.A., Diubko S.V. Perspective ways of improvement of automated control systems of ice formation on power lines. Problemi energozabezpechennya ta energozberezhennya v APK Ukrayini. Kharkiv: KhNTUA, 2016. Vol. 175. P. 20–23. (Ukr.)
4. Couture P. Smart Power Line and photonic de-icer concepts for transmission-line capacity and reliability improvement. Cold Regions Science and Technology. 2011. Vol. 65, No. 1. P. 13–22. DOI: https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2010.04.006
5. IEC/TR 61850-1 Ed. 2.0 b:2013 Communication networks and systems for power utility automation. Part 1: Introduction and overview, IEC Std. 2013.
6. Future Inspection of Overhead Transmission Lines. Palo Alto: EPRI, Tech. Rep. 1016921, 2008.
7. Padilla E. Substation automation systems: design and implementation. Chichester: Wiley. 2016. 251 p.
8. Kyrylenko O.V., Blinov I.V., Tankevych S.E. Smart Grid and organization of information exchange in electric power systems. Tehnіchna elektrodynamika. 2012. № 3. P. 47–48. (Ukr.)
9. Draft IEC TR 61850-90-6 (57/1615/DC): Communication networks and systems for power utility automation Part 90-6: Use of IEC 61850 for Distribution Automation Systems.
10. Feeder Operations in the Blink of an Eye. [Online]. Available: www.tdworld.com/ami/feeder-operations-blink-eye

Надійшла 27.06.2018

PDF