Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.013

УДК 621.314.224

СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРВИННИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАНАЛІВ СТРУМУ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПІДСТАНЦІЙ

В.І. Паньків, асп., Є.М. Танкевич, докт. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Розраховано електромагнітні процеси в трансформаторах струму високовольтних первинних вимірювальних каналів (ПВК) струму в перехідних режимах роботи енергосистеми та досліджено спектральні характеристики ПВК струму за допомогою дискретних перетворень Фур’є. Вказано на можливість і доцільність використання спектральних характеристик ПВК для розв’язання низки задач електроенергетики. Бібл. 6, рис. 3.
Ключові слова: трансформатор струму, насичення, спектральний аналіз, перетворення Фур’є.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРВИЧНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ ТОКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ

В.И. Панькив, асп., Е.Н. Танкевич, докт. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

Рассчитаны электромагнитные процессы в трансформаторах тока высоковольтных первичных измерительных каналов (ПВК) тока в переходных режимах работы энергосистемы и исследованы спектральные характеристики ПВК тока с помощью дискретных преобразований Фурье. Указано на возможность и целесообразность использования спектральных характеристик ПВК для решения ряда задач электроэнергетики. Библ. 6, рис. 3.
Ключевые слова: трансформатор тока, насыщение, спектральный анализ, преобразование Фурье.

Література
1. Танкевич Є.М. Первинні вимірювальні канали систем комплексної автоматизації електроенергетичних об’єктів : дис. … докт. техн. наук : 05.14.02. Інститут електродинаміки НАНУ, Київ. 2004. 445 с.
2. Подгорный Э.В.Техническое приложение и развитие теории электромагнитных процессов для построения быстродействующих релейных защит: дис. … докт. техн. наук: 05.14.02. Новочеркасск. 1989. 454 с.
3. Phadke A. G., Thorp J. S. Computer relaying for power systems. Second edition. N-Y.: Willey. 2009. 326 p. DOI:  https://doi.org/10.1002/9780470749722
4. Стогній Б.С., Сопель М.Ф., Паньків В.І., Танкевич Є.М. Математична модель трансформатора струму на основі теорії феромагнітного гістерезису Джайла-Атертона. Технічна електродинаміка. 2016. № 3. С. 1–8.
5. Elhaffar A., Elkalashy N. I., Lehtonen M. Experimental investigations on multi-end fault location system based on current traveling waves. 2007 IEEE Lausanne power tech conference. Lausanne, Switzerland, 1-5 July 2007. P. 1141–1146.
6. Pradhan A. K., Routray A., Mohanty S. R. A mowing sum approach for fault detection of power systems. Electric Power Components and Systems. 2006. Vol. 34. P. 385–399. DOI: https://doi.org/10.1080/15325000500341769

Надійшла 01.08.2018

PDF