Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.005

УДК 621.311

ОПЕРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПІСЛЯАВАРІЙНОГО СТАНУ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗАСОБАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

О.Ф. Буткевич1,2, докт. техн. наук, Є.В. Парус1, канд. техн. наук
1 – Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
2 – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»,
пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна

Викладено особливості реалізованого в інтелектуальній системі підходу до розв’язання задачі оперативного аналізу післяаварійного стану розподільних електричних мереж для підтримки рішень диспетчера з відновлення електропостачання. Для розв’язання задачі використовуються телесигнали, що свідчать про спрацьовування вимикачів та засобів релейного захисту i автоматики. Бібл. 4, рис. 4.

Ключові слова: розподільна електрична мережа, аналіз післяаварійного стану, підтримка рішень диспетчера, інтелектуальна система.

 

ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛЕАВАРИЙНОГО СОСТОЯНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

А.Ф. Буткевич1,2, докт. техн. наук, Е.В. Парус1, канд. техн. наук
1 – Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
2 – Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского»,
пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина

Изложены особенности реализованного в интеллектуальной системе подхода к решению задачи оперативного анализа послеаварийного состояния распределительных электрических сетей для поддержки решений диспетчера по восстановлению электроснабжения. Для решения задачи используются телесигналы, свидетельствующие о срабатывании выключателей и средств релейной защиты и автоматики. Библ. 4, рис. 4.

Ключевые слова: распределительная электрическая сеть, анализ послеаварийного состояния, поддержка решений диспетчера, интеллектуальная система.

Література
1. Буткевич А.Ф., Данилюк А.В. Оценивание состояния территориально-распределенных электроэнергетических объектов в условиях неполноты оперативной информации. Технічна електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. Ч. 7. 2004. С. 20–30.
2. Гамм А.З., Герасимов Л.Н., Голуб И.И., Гришин Ю.А., Колосок И.Н. Оценивание состояния в электроэнергетике. Москва: Наука. 1983. 302 с.
3. Буткевич А.Ф. Логико-структурный подход к диагностированию аварийных состояний электрических сетей. Технічна електродинаміка. 1999. № 3. С. 47–54.
4. Буткевич А.Ф., Кириленко А.В. Генерация гипотез о месте повреждения электрических сетей. Праці Інституту електродинаміки НАН України. Електротехніка. 1999. С. 140–159.

Надійшла 16.10.2018

PDF