Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут


Вип. 46
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України
2017

Issue DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46

ЗМІСТ

 

Рубрика   ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ

Назва:  Запобігання резонансним напругам у несинусоїдальних режимах магістральних електричних мереж
Автор:  Кучанський В.В.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 46: 6–12, 2017 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.006

Назва:  Аналіз ефективності використання методу Монте-Карло для розв’язання задачі визначення оптимальних місць встановлення та потужності джерел розосередженого генерування
Автори:  Лук’яненко Л.М., Гончаренко І.С.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 46: 13–22, 2017 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.013

Назва:  Спосіб покращення якості струму системи мережа – тиристорний компенсатор реактивної потужності
Автори:  Чиженко О.І., Трач І.В.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 46: 22–30, 2017 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.022

Назва:  Особливості інтеграції систем постійного струму в магістральні мережі змінної напруги
Автор:  Білик А.В.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 46: 30–33, 2017 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.030

Рубрика   ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

Назва:  Експериментальні дослідження ефективності екранів зубцево-пазової конструкції статорів турбогенераторів
Автор:  Титко О.І., Мишастий М.Д., Воронін А.І., Хвалін Д.І.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 46: 34–42, 2017 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.034

Назва:  Деякі особливості задачі максимізації моменту векторно-керованих асинхронних двигунів у режимі ослаблення поля
Автор:  Приймак Б.І.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 46: 42–49, 2017 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.042

Назва:  Зменшення крутильних коливань валопроводів потужних турбогенераторів за допомогою асинхронного демпфірувального пристрою
АвторИ:  Куєвда Ю.В., Куєвда В.П., Балюта С.М.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 46: 50–55, 2017 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.050

Рубрика   ЕЛЕКТРИЧНІ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

Назва:  Безтрансформаторний підвищуючий перетворювач постійної напруги для відновлюваних джерел енергії
Автор:  Войтех В.О.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 46: 56–59, 2017 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.056

Назва:  Стабілізація вихідної напруги однофазного джерела живлення з нелінійним вихідним трансформатором
Автор:  Мисак Т.В.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 46: 60–70, 2017 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.060

Назва:  Устройства преобразовательной техники на основе реконфигурации распределенных структур
Автор:  Зозулев В.И.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 46: 71–80, 2017 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.071

Назва:  Дослідження роботи пасивного LMC-фільтра при малій потужності навантаження
АвторИ:  Спірін В.М., Губаревич В.М., Гребенюк В.Г., Салко С.В., Маруня Ю.В.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 46: 81–84, 2017 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.081

Назва:  Принципи побудови інваріантних підсилювально-перетворювальних систем з прогнозуванням для апаратних засобів автономних об’єктів
АвторИ:  Самков О.В., Смирнов В.С., Штіфзон О.Й., Любицький С.В., Лізанець В.В.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 46: 84–93, 2017 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.084

Рубрика   ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Назва:  Компьютерное моделирование грозовых перенапряжений в высоковольтной воздушной линии электропередачи
Автор:  Подольцев А.Д.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 46: 94–106, 2017 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.094

Назва:  Исследование эксплуатационных дефектов силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
Автор:  Кучерявая И.Н.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 46: 107–112, 2017 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.107

Рубрика   ТЕХНОЛОГІЧНЕ ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Назва:  Моделювання та порівняльний аналіз гібридних систем живлення автономних електротранспортних засобів
АвторИ:  Шидловський А.К., Павлов В.Б., Павленко В.Є., Малахатка Д.О.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 46: 113–119, 2017 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.113

Назва:  Визначення основних конструктивних параметрів універсальних перемішувачів рідкого металу
АвторИ:  Бондар О.І., Глухенький О.І., Гориславець Ю.М.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 46: 119–126, 2017 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.119

Назва:  К вопросу повышения коэффициента мощности однофазных источников питания машин контактной сварки
АвторИ:  Поднебенная С.К., Бурлака В.В., Гулаков С.В.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 46: 126–133, 2017 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.126

Рубрика   ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Назва:  Ультразвуковые уровнемеры с коррекцией температурных погрешностей
АвторИ:  Саволюк А.М., Новик А.И.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 46: 134–140, 2017 DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.134