Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.081

УДК 621.314

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПАСИВНОГО LMC-ФІЛЬТРА ПРИ МАЛІЙ ПОТУЖНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ

В.М. Спірiн, докт. техн. наук, В.М. Губаревич, канд. техн. наук, В.Г. Гребенюк, пров. інж. С.В. Салко, інж., Ю.В. Маруня, інж.
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

На основі теорії планування експериментів визначено залежності коефіцієнта спотворень гармонік струму споживання у системі LMC-фільтр – однофазний мостовий випрямляч з ємнісним фільтром при малій потужності навантаження у функції від ємності фільтра і опору навантаження. Бібл. 8, рис. 5, табл. 2.
Ключові слова: потужність, навантаження, ємність фільтра, LMC-фільтр, випрямляч.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ АКТИВНОГО КОРРЕКТОРА ФОРМЫ ТОКА ПРИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ

В.М. Спирин, докт. техн. наук, В.Н. Губаревич, канд. техн. наук, В.Г. Гребенюк, вед. инж., С.В. Салко, инж., Ю.В. Маруня, инж.
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

На основе теории планирования экспериментов определены зависимости коэффициента искажений гармоник тока потребления в системе LMC- фильтр – однофазный мостовой выпрямитель с емкостным фильтром при малой мощности нагрузки в функции от емкости фильтра и сопротивления нагрузки. Библ. 8, рис. 5, табл. 2.
Ключевые слова: мощность нагрузки, емкость фильтра, LMC-
фильтр, выпрямитель.

1. Губаревич В.Н., Маруня Ю.В. Однофазный широкополосный LMC-фильтр на входе выпрямителя с емкостной нагрузкой. Вестник НТУ Харьковский политехнический институт. 2015. Вып. 12 (1121). С. 398–401.
2. Губаревич В.Н., Спирин В.М, Салко С.В. Однофазный управляемый выпрямитель с емкостным фильтром. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2013. Вип. 34. С. 51–56.
3. Губаревич В.М., Спірін В.М., Салко С.В., Гребенюк В.Г. Вхідний широкополосний LMC-фільтр для однофазної випрямної установки. Технічна електродинаміка. 2005. № 3. С. 42–43.
4. Ивоботенко Б.А., Ильинский И.Ф., Копылов И.П. Планирование эксперимента в электромеханике. Москва: Энергия, 1975. 184 с.
5. Налимов В.В., Чернова И.А. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов. Москва: Наука, 1965. 340 с.
6. Спірін В.М., Губаревич В.М., Гребенюк В.Г., Салко С.В., Маруня Ю.В. Дослідження роботи активного коректора форми струму при малій потужності навантаження. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2016. Вип. 43. С. 96–101.
7. Спирин В.М., Курач А.М. Определение коэффициентов преобразования выпрямителя, питающегося от источника стабилизированного тока при зарядке емкостного накопителя. Методы и технологические средства стабилизации тока. Киев: Наук. думка, 1980. С. 37–45.
8. Спирин В.М. Курач А.М., Вильский Г.Б. Энергетические характеристики зарядных устройств с индуктивно-емкостным преобразователем источника напряжения в источник тока. Оптимизация устройств энергетической электроники. Киев: Наук. думка, 1982. С. 30–32.