Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.113

УДК 621.314

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГІБРИДНИХ СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ АВТОНОМНИХ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

А.К. Шидловський, акад. НАН України, В.Б. Павлов, докт. техн. наук, В.Є. Павленко, Д.О. Малахатка
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Розглянуто питання енергетичної ефективності комбінованих систем енергоживлення і на основі моделювання проведено порівняльний аналіз паралельної та послідовної систем при експлуатації електромобілів у європейському міському циклі UDC, який на цей час застосовується в Євросоюзі для оцінки економічності використання транспортних засобів у міській зоні. Бібл. 3, рис. 10, табл. 1.
Ключові слова: електромобіль, комбінована система, моделювання, міський цикл руху, паливна економічність.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ ПИТАНИЯ АВТОНОМНЫХ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

А.К. Шидловский, акад. НАН Украины, В.Б. Павлов, докт.техн. наук, В.Е. Павленко, Д.А. Малахатка
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

Рассмотрены вопросы энергетической эффективности комбинированных систем энергопитания и на основе моделирования проведен сравнительный анализ параллельной и последовательной систем при эксплуатации электромобилей в европейском городском цикле UDC, который в настоящее время применяется в Евросоюзе для оценки экономичности использования транспортных средств в городской зоне. Библ. 3, рис. 10, табл. 1.
Ключевые слова: электромобиль, комбинированная система, моделирование, городской цикл движения, топливная экономичность.


1. Павлов В.Б., Третяк М.В. Моделювання електромеханічної трансмісії тягово-транспортного засобу сільськогосподарського призначення. Технічна електродинаміка. Силова електроніка та енергоефективність. 2012. Ч. 1. С. 140–143.
2. Шидловський А.К., Жаркін А.Ф., Новський В.О., Малахатка Д.О. Моделювання режимів роботи статичних синхронних компенсаторів реактивної потужності та фазоповоротних трансформаторних пристроїв для створення гнучких систем передачі змінним струмом. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2014. Вип. 38. С. 18–30.
3. Solero L.L. and Pomilio A. Design of multiple-input power converter for hybrid vehicles. IEEE Trans. Power Electron. Sep. 2005. Vol. 20, No. 5. P. 1007–1016. DOI: https://doi.org/10.1109/TPEL.2005.854020