Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.034

УДК 621.313.332

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКРАНІВ ЗУБЦЕВО-ПАЗОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ СТАТОРІВ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ

О.І. Титко, чл.-кор. НАН України, М.Д. Мишастий, А.І. Воронін, Д.І. Хвалін
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

На основі проведених експериментів на фізичній моделі турбогенератора показано, що електропровідні екрани, які повторюють геометрію сегментів заліза статора, ефективно захищають і зубцеву зону, і спинку осердя статора від полів розсіювання, а їх застосування суттєво підвищує механічну стійкість крайніх пакетів. У результаті екранування в електромагнітному полі багатошаровими структурами досліджено канал-ефект. Обґрунтовано ідею структурного електромагнітного екранування як найбільш ефективного. Бібл. 9, рис. 15.
Ключові слова: турбогенератор, аксіальний потік, екран зубцево-пазової конструкції.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКРАНОВ ЗУБЦОВО-ПАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СТАТОРОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ

А.И. Титко, чл.-корр. НАН Украины, Н.Д. Мышастый, А.И. Воронин, Д.И. Хвалин
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

На основе выполненных экспериментов на физической модели турбогенератора показано, что электропроводящие экраны, которые повторяют геометрию сегментов железа статора, эффективно защищают и зубцовую зону, и спинку сердечника статора от полей рассеяния, а их применение существенно повысит механическую устойчивость крайних пакетов. В результате экранирования в электромагнитном поле многослойными структурами исследовано канал-эффект. Обосновано идею структурного электромагнитного экранирования как наиболее эффективного. Библ. 9, рис. 15.
Ключевые слова: турбогенератор, аксиальный поток, экран зубцово-пазовой конструкции.


1. Бабяк А.А. Исследование экранирующих устройств концевых частей турбогенераторов с использованием физической модели. Автореф. ... канд. дис. АН УССР. Ин-т электродинамики. Киев, 1973. 28 с.
2. Вольдек А.И., Данилевич Я.Б., Косачевский В.И., Яковлев В.И. Электромагнитные процессы в торцевых частях электрических машин. Ленинград: Энергоатомиздат, 1983. 216 с.
3. Езовит Г.П. Справочник электроэнергетика. Киев: Наук. думка, 1974. 272 с.
4. Титко А.И., Федоренко Г.М., Лившиц А.Л., Кобзарь К.А. Тангенциальная неравномерность электромагнитных и тепловых характеристик в крайних пакетах турбогенератора при изменении нагрузки. Гідроенергетика України. 2012. № 3. С. 48–53.
5. Титко А.И. Электромагнитное экранирование незамкнутыми структурами в электрических машинах. Киев: Наук. думка, 1994. 304 с.
6. Титов В.В., Хуторецкий Г.М., Загородная Г.А., Вартаньян Г.П. и др. Турбогенераторы. Расчет и конструкция. Ленинград: Энергия, 1967. 896 с.
7. А.с. 1617535 СССР. Сердечник статора электрической машины переменного тока. А.И. Титко. Заявл. 03.03.88. Опубл. 30.12.90. Бюл. № 48.
8. Пат 303 Україна. Статор електричної машини. В.І. Смородін, В.А. Крамарський, І.Я. Черемісов та ін. Заявл. 26.02.90. Опубл. 30.04.93. Бюл. № 1.
9. Das J.C. Power system analysis: short-circuit load flow and harmonics. New York: Taylor & Francis, 2002. 868 p.