Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.119

УДК 621.74 : 537.84

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ УНІВЕРСАЛЬНИХ ПЕРЕМІШУВАЧІВ РІДКОГО МЕТАЛУ

О.І. Бондар, асп., О.І. Глухенький, канд. техн. наук, Ю.М. Гориславець, докт. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Наведено результати моделювання електромагнітних і гідродинамічних процесів у системі "індуктор – рідкий метал" для універсального перемішувача рідкого металу з лінійним індуктором, який за рахунок почергового живлення одно- і багатофазним струмами спроможний створювати відповідно пульсуюче і біжуче магнітні поля. Визначено вплив основних параметрів такого перемішувача, якими є зазор між індуктором і рідким металом, число стрижнів (полюсів) та полюсне ділення індуктора, на ефективність електромагнітного перемішування рідкого металу у ванні плавильної печі. Показано, що у випадку однофазного живлення у ванні виникає двоконтурна вихрова течія рідкого металу, а при багатофазному живленні залежно від полюсного ділення та зазору може формуватися як дво-, так і одноконтурна течії. Надано рекомендації по конструктивному виконанню універсального перемішувача, який почергово створює одно- та двоконтурну течії, що дає змогу ефективно перемішувати рідкий метал у всьому об’ємі ванни печі. Бібл. 5, рис. 6.
Ключові слова: електромагнітне перемішування, рідкий метал, індуктор, пульсуюче і біжуче магнітні поля, чисельне моделювання, конструктивні параметри.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЕЙ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА

А.И. Бондар, асп., А.И. Глухенький, канд. техн. наук, Ю.М. Гориславец, докт.техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

Приведены результаты моделирования электромагнитных и гидродинамических процессов в системе "индуктор – жидкий металл" для универсального перемешивателя жидкого металла с линейным индуктором, который за счет поочередного питания одно- и многофазным токами способен создавать соответственно пульсирующее и бегущее магнитные поля. Определено влияние основных параметров такого перемешивателя, которыми являются зазор между индуктором и жидким металлом, число стержней (полюсов) и полюсное деление индуктора, на эффективность электромагнитного перемешивания жидкого металла в ванне плавильной печи. Показано, что в случае однофазного питания в ванне возникает двухконтурное вихревое течение жидкого металла, а при многофазном питании в зависимости от полюсного деления и зазора может формироваться как двухконтурное, так и одноконтурное течение. Даны рекомендации по конструктивному исполнению универсального перемешивателя, который за счет поочередного создания одно- и двухконтурного течения позволяет эффективно перемешивать жидкий металл во всем объеме ванны печи. Библ. 5, рис. 6.
Ключевые слова: электромагнитное перемешивание, жидкий металл, индуктор, пульсирующее и бегущее магнитные поля, численное моделирование, конструктивные параметры.


1. Бондар О.І., Глухенький О.І., Гориславець Ю.М. Моделювання фізичних процесів у пічному агрегаті з електромагнітним перемішуванням рідкого металу. Технічна електродинаміка. 2016. № 4. С. 92–94.
2. Дубоделов В.И., Фикссен В.Н., Глухенький А.И., Гориславец Ю.М. МГД перемешиватели алюминиевых сплавов с пульсирующим магнитным полем. Технічна електродинаміка. 2009. № 1. С. 61–66.
3. Патент 89970 Україна, МПК F27D 27/00. Спосіб електромагнітного перемішування рідкого металу. Ю.М. Гориславець, О.І. Глухенький, В.Ю. Максименко, А.В. Токаревський. Власник Інститут електродинаміки НАН України. № u291313053. Заявл. 11.11.2013. Опубл. 12.05.2014. Бюл. № 9.
4. Dubodelov V.I., Gorislavets Yu.M., Glukhenkyi A.I., Fikssen V.M. Electromagnetic stirrer of liquid metal with alternate action of traveling and pulsating magnetic fields. Proceedings of the 8th International Conference on Electromagnetic Processing of Materials EPM 2015. October 12-16, 2015. Cannes, France. P. 605–608.
5. Non ferrous casting. – Equipment MHD Technology. Riga: Krãsainie lejumi, 2004.