Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.030

УДК 621.314.5

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В МАГІСТРАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЗМІННОЇ НАПРУГИ

А.В. Білик
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського",
пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Досліджено аспекти використання систем постійного струму в складі магістральних мереж змінної напруги. Розглянуто питання, пов'язані з гармоніками в мережах з системами високої напруги постійного струму (ВНПС). Проаналізовано і вивчено причини виникнення гармонічних складових у вихідній напрузі перетворювачів ВНПС. Описано умови і методи щодо зменшення гармонічного спектра. Досліджено модель гібридної енергосистеми змінного і постійного струмів. У результаті моделювання експериментальним шляхом, знято характеристики струму холостого ходу і його гармонічний спектр при різних умовах намагнічування. Бібл. 3, рис. 3.
Ключові слова: системи постійного струму високої напруги, гармоніки, намагнічування.

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА В МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

А.В. Билык
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского",
пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина

Исследованы аспекты использования систем постоянного тока в составе магистральных сетей переменного напряжения. Рассмотрены вопросы, связанные с гармониками в системах высокого напряжения постоянного тока (ВНПТ). Проанализированы и изучены причины появления гармонических составляющих в выходном напряжении преобразователей ВНПТ. Описаны условия и методы по уменьшению гармоничного спектра. В результате моделирования экспериментальным путем сняты трансформаторные характеристики тока холостого хода и его гармонический спектр при различных условиях намагничивания. Библ. 3, рис. 3.
Ключевые слова: системы высокого напряжения постоянного тока, гармоники, намагничивание.


1. Голубев В.В. Импульсное преобразование переменного напряжения. Киев: Наук. думка, 2014. 247 с.
2. Yongming Y., Xingmou L., Fan Y. Soil Structure Effect on Transformer DC Bias. IEEE International Conference on Industrial Technology, 2014. 6 p. DOI: https://doi.org/10.1109/ICIT.2014.6894954
3. Rong Zeng, Zhanqing Yu, Jinliang He Study on Restraining DC Neutral Current of Transformer During HVDC Monopolar Operation. IEEE transactions on power delivery. 2011. 7 р.