Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут


Вип. 57
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України
2020

Issue DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.57

ЗМІСТ

 

Рубрика   ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА РИНКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Назва:  Економічно обґрунтована густина струму для кабелів напругою 10-35 кВ, що з’єднують потужні вітроенергетичні установки
Автори:  Безручко В.М., Буйний Р.О., Зорін В.В., Квицинський А.О.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 57: 5–9, 2020  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.005

Назва:  Система дистанційного моніторингу стану високовольтної кабельної лінії
Автори:  Щерба А.А., Подольцев О.Д., Кучерява І.М.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 57: 10–14, 2020  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.010

Назва:  Оцінювання впливу несиметрії лінії електропередавання надвисокої напруги на визначення параметрів компенсаційного реактора
Автори:  Кучанський В.В., Малахатка Д.О.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 57: 15–25, 2020  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.015

Назва:  Оцінка вартості похибки прогнозу обсягів відпуску електричної енергії балансувальної групи виробників за «зеленим» тарифом
Автори:  Блінов І.В., Парус Є.В., Мірошник В.О.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 57: 26–34, 2020  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.026

Назва:  Вплив похибки прогнозування швидкості вітру на величину зони керованої роботи накопичувача в системі з вітрогенератором
Автори:  Клен К.С., Яременко М.К., Жуйков В.Я.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 57: 35–41, 2020  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.035

Рубрика   НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

Назва:  Способи підвищення ККД і покращення основних характеристик DC/DC перетворювачів із поздовжнім ключем
Автори:  Волков І.В., Голубєв В.В., Зозульов В.І.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 57: 42–54, 2020  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.042

Назва:  Використання методу усереднення для аналізу перетворювачів постійної напруги за умови переривчастих струмів в індуктивних елементах
Автор:  Руденко Ю.В.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 57: 55–64, 2020  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.055

Рубрика   ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

Назва:  Дослідження фізичних процесів у торцевій зоні турбогенератора при механічних ушкодженнях кріплення осердя статора
Автори:  Кучинський К.А., Крамарський В.А., Хвалін Д.І., Мистецький В.А.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 57: 65–72, 2020  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.065

Назва:  Frequency characteristics of brushless magnetoelectric motors of return-rotary motion
Автори:  Akinin K.P., Kireyev V.G., Petukhov I.S., Filomenko A.A., Mihailik E.M.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 57: 73–80, 2020  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.073

Рубрика   ВИМІРЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

Назва:  Безконтактний ємнісний сенсор системи контролю параметрів биття валів потужних електричних машин
Автори:  Березниченко В.О., Зайцев Є.О.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 57: 81–88, 2020  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.081