Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.073

УДК 621.313.8

ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗКОНТАКТНИХ МАГНІТО-ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ ЗВОРОТНО-ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ

К.П. Акинін*, докт. техн. наук, В.Г. Кіреєв**, канд. техн. наук, І.С.Пєтухов***, докт. техн. наук, А.А. Філоменко****, О.М. Міхайлік
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-7830-2311
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-9407-1074
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-1416-1174
**** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-4289-8579

У статті досліджено частотні характеристики безконтактного магнітоелектричного двигуна зворотно-обертового руху під час формування синусоїдального та прямокутних сигналів носіїв. Удосконалено спосіб формування сигналу зворотного зв’язку за амплітудою кута коливань валу двигуна через фіксацію значення сигналу у момент досягнення максимального значення кута повороту. Досліджено метод розрахунку системи керування амплітудою кута коливань валу ротора на основі частотних характеристик розімкненої системи, за якого задається запас стійкості за фазою. Наведено приклади розрахунку перехідних процесів регулювання амплітуди кута коливань та діючого значення струму під час пуску двигуна та зміні механічного навантаження. Бібл. 9, рис. 6, табл. 2.
Ключові слова: безконтактний магнітоелектричний двигун, зворотно-обертовий рух, система керування, несуча частота, частотна характеристика.ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕСКОНТАКТНЫХ МАГНИТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВОЗВРАТНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

К.П. Акинин, докт. техн. наук, В.Г.Киреев, канд. техн. наук, И.С. Петухов, докт. техн. наук, А.А. Филоменко, Е.М. Михайлик
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

В статье исследованы частотные характеристики бесконтактного магнитоэлектрического двигателя возвратно-вращательного движения при формировании синусоидального и прямоугольных несущих сигналов. Усовершенствован способ формирования сигнала обратной связи по амплитуде угла колебаний вала двигателя путем фиксации значения сигнала в момент достижения максимального значения угла поворота. Исследован метод расчета системы управления амплитудой угла колебаний вала ротора на основании частотных характеристик разомкнутой системы, при котором задается запас устойчивости по фазе. Приведены примеры расчета переходных процессов регулирования амплитуды угла колебаний и действующего значения тока при пуске двигателя и изменении механической нагрузки. Библ. 9, рис. 6, табл. 2.
Ключевые слова: бесконтактный магнитоэлектрический двигатель, возвратно-вращательное движение, система управления, несущая частота, частотная характеристика.

Фінансується за держбюджетною темою «Створити методи активної компенсації реактивних зусиль, моментів та просторових переміщень в електромеханічних системах магнітоелектричного типу та розробити принципи побудови пристроїв на їх основі» (шифр «ІНДЕМ»), що виконується за Постановою Бюро ВФТПЕ 15.10.2013 р., протокол № 14. Державний реєстраційний номер роботи 0113U006532. КПКВК 6541030.Література

1. Smeliahin A.Y. The structure of mechanisms and machines. Moskva: Vysshaia shk., 2006. 304 p. (Rus)
2. Yusofl A.S., Che-Ani A.I., Hussain Z., Hmzah N., Boudvill R., Rahman M.F.A. Back-Drivability of Powered Knee Free Swing and Knee Extension. 7th IEEE International Conference on Control System. Computing and Engineering (ICCSCE 2017). 24-26 November 2017. Penang. Malaisia. Pp. 331-335. DOI: https://doi.org/10.1109/ICCSCE.2017.8284429
3. Lukovnikov V.Y. Electric drive of oscillatory motion. Moskva: Energoatomizdat, 1984. 152 p. (Rus)
4. Zahrivnyi E.A., Havrilov Yu.A. The method of excitation and regulation of autoresonance oscillation in the electric drive of the return-rotary motion. Patent RF No 2410826. 2009. (Rus)
5. Antonov A.E., Kireyev V.G. Massage device. Patent UA 74668. 2006. (Ukr)
6. Akinin K.P., Antonov A.E., Kireyev V.G., Filomenko A.A., Return-rotary motion control system of rotor of brushless magnetoelectric motor. Pratsi Instytutu elektrodynamiky NAN Ukrainy. 2020. No 55. Pp. 67-71. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.55.058
7. Akinin K.P., Kireyev V.G., Filomenko A.A., Lavrinenko B.A., Mikhailik E.M. Research of electromechanical characteristics of brushless magnetoelectric motors of return-rotary motion. Pratsi Instytutu elektrodynamiky NAN Ukrainy. 2019. No 54. Pp. 47-51. (Rus) DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.54.047
8. Popovych M.G., Losynskyi O.Yu., Klepikov V.B. Electromechanical systems of the automatic control and electric drives. Kyiv: Lybid, 2005. 680 p. (Ukr)
9. Nikulin E.A. Basis of the automatic control theory. Frequency methods of the analysis and synthesis of the systems/ SPb.; BHV-Petersburg. 2004. 640 p.

Надійшла 26.10.2020

PDF