Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.010

УДК 621.315.23 : 004.94

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ ВИСОКОВОЛЬТНОЇ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ

А.А.Щерба*, чл.-кор. НАН України, О.Д. Подольцев**, докт. техн. наук, І.М. Кучерява, докт. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-0200-369X
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-9029-9397

У роботі запропоновано пристрій для дистанційного моніторингу стану високовольтної кабельної лінії. Пристрій дає змогу одночасно вимірювати декілька діагностичних показників: температуру зовнішньої оболонки кабелю, електричний струм у жилі, ємнісний струм на землю. Він використовує спеціально створене внутрішнє електричне джерело живлення, що перетворює безпосередньо енергію електромагнітного поля кабелю в електричну енергію з необхідними параметрами. За допомогою комп’ютерного моделювання визначено розподіл температурного поля в активній зоні кабельної лінії напругою 330 кВ та встановлено кількісний зв'язок між температурою зовнішньої оболонки кабелю (яка безпосередньо вимірюється) та значеннями температури жили кабелю та ізоляції, які є важливими діагностичними показниками теплового стану силового кабелю. Бібл. 5, рис. 3.
Ключові слова: кабельна лінія, моніторинг, діагностика стану, температурне полеСИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

А.А.Щерба, чл.-кор. НАН України, А.Д. Подольцев, докт. техн. наук, И.Н. Кучерявая, докт. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

В работе предложено устройство дистанционного мониторинга состояния высоковольтной кабельной линии, которое позволяет одновременно измерять несколько диагностических показателей – температуру внешней оболочки кабеля, электрический ток в жиле, емкостный ток на землю – и использует специально созданный внутренний электрический источник питания, преобразующий непосредственно энергию электромагнитного поля кабеля в электрическую энергию с необходимыми параметрами. С помощью компьютерного моделирования определено распределение температурного поля в активной зоне кабельной линии напряжением 330 кВ и установлена количественная связь между измеряемой температурой внешней оболочки кабеля и значениями температуры его жилы и изоляции, которые являются важными диагностическими показателями теплового состояния силового кабеля. Библ. 5, рис. 3.
Ключевые слова: кабельная линия, мониторинг, диагностика состояния, температурное поле.

Робота фінансувалася частково за держбюджетною темою "Розвинути теорію імпульсних і високочастотних перехідних електромагнітних процесів у енергетичних і технологічних резонансних установках та високовольтних кабельних лініях електропередачі" (Шифр "ЕЛКАБ") (Номер реєстрації 0117U007713, 2017 р.), частково за темою "Розроблення засобів створення інтелектуальних екологічно безпечних силових кабелів для традиційної та відновлюваної електроенергетики" (програма "Нова енергетика", 2019–2021 рр.). КПКВК 6541030.Література

1. Мокански В. Силовой кабель высокого напряжения со встроенным волоконно-оптическим модулем. Кабели и провода, № 2 (315). 2009. с. 14–17.
2. Лях В.В., Молчанов В.М., Судаков И.В., Павличенко В.П. Кабельная линии напряжением 330 кВ – новый этап развития электрических сетей Украины. Электрические сети и системы. 2009. № 3. С. 16–21.
3. Подольцев А.Д., Кучерявая И.Н. Численный расчет электромагнитных и тепловых процессов в подземной кабельной линии. Стационарный режим. Техн. електродинаміка. Темат. вип. "Силовая электроника и энергоэффективность". 2006. Ч. 1. С. 91–95.
4. Comsol multiphysics modeling and simulation software. http://www.comsol.com/ (дата звернення: 15.06.2020)
5. Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4–35 кВ и 110–1150 кВ . М.: Папирус-Про. 2005. Т. 4. 640 с.

Надійшла 24.06.2020

PDF