Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.015

УДК 621.315.1

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ НЕСИМЕТРІЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМПЕНСАЦІЙНОГО РЕАКТОРА

В.В. Кучанський*, канд. техн. наук, Д.О. Малахатка**, канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-8648-7942
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-0515-5450

У роботі показано вплив рівнів поздовжньої несиметрії на розрахунок опорів компенсаційних реакторів для зменшення значень перенапруг у паузі однофазного автоматичного включення. Розглянуто ступінь впливу схеми транспозиції проводів на вибір опору компенсаційного реактора та на значення резонансних перенапруг у циклі однофазного автоматичного повторного включення. У статті показано актуальність проблеми дослідження резонансних процесів у лініях електропередавання надвисокої напруги. Виконано дослідження процесів у лініях електропередавання надвисокої напруги задля розробки та запровадження заходів із запобігання перенапругам. Розглянуто резонансні перенапруги, що виникають внаслідок неповнофазних режимів роботи лінії електропередавання надвисокої напруги. Виконано оцінювання коефіцієнтів несиметрії для різних схем транспозиції. Для вибору опору компенсаційного реактора було взято дані наявних високовольтних ліній електропередавання 750 кВ. Наведено рекомендації щодо впровадження заходів попередження та обмеження резонансних перенапруг. Розглянуто актуальні теоретичні та практичні проблеми експлуатації ліній електропередавання надвисокої напруги та показано шляхи подальших досліджень. Бібл. 14, рис. 5, табл. 2.
Ключові слова: неповнофазний режим, резонансні перенапруги, компенсаційний реактор, транспозиція проводів, поздовжня несиметрія.ОЦЕНИВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕСИММЕТРИИ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОМПЕНСАЦИОННОГО РЕАКТОРА

Кучанський В. В., канд. техн. наук, Малахатка Д.О., канд. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

В статье показана актуальность проблемы исследования резонансных процессов в линиях электропередачи сверхвысокого напряжения. Выполнены исследования неполнофазных режимов в линиях электропередачи сверхвысокого напряжения с целью разработки и внедрения мероприятий по предотвращению резонансных перенапряжений. Рассмотрены резонансные перенапряжения, возникающие вследствие неполнофазных режимов работы линии электропередачи сверхвысокого напряжения. В работе показано влияние уровней продольной несимметрии на расчет сопротивлений компенсационных реакторов для уменьшения значений перенапряжений в паузе однофазного автоматического включения. Рассмотрена степень влияния схемы транспозиции проводов на выбор сопротивления компенсационного реактора и на значения резонансных перенапряжений в цикле однофазного автоматического повторного включения. Произведена оценка коэффициентов несимметрии для различных схем транспозиции. Для выбора сопротивления компенсационного реактора были взяты данные действующих высоковольтных линий электропередачи 750 кВ. Приведены рекомендации по внедрению мер предупреждения и ограничения резонансных перенапряжений. Рассмотрены актуальные теоретические и практические проблемы эксплуатации линии электропередачи сверхвысокого напряжения и показаны пути дальнейших исследований. Библ. 14, рис. 5, табл. 2.
Ключевые слова: неполнофазный режим, резонансные перенапряжения, компенсационный реактор, транспозиция проводов, продольная несимметрия.

Фінансується за держбюджетною темою «Розробка заходів та технічних засобів компенсації неповнофазних режимів магістральних електричних мереж ОЕС України», що виконується відповідно до розпорядження Президії НАН України від 09.01.2020 №15. Державний реєстраційний номер роботи 0120U000148. КПКВК 6541230.Література

1. Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І. Підвищення надійності та ефективності магістральних електричних мереж. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. 2009. Вип. 23. С. 110-117.
2. Кузнецов В.Г., Тугай Ю.I. Тенденції розвитку систем електропостачання. Електротехніка та електроенергетика. 2000. № 2. C.73-76
3. Кузнецов В.Г, Тугай Ю.І, Кучанський В.В. Дослідження впливу транспозиції лінії електропередачі надвисокої напруги на анормальні перенапруги. Технічна електродинаміка. 2013. №.6. C.51-56.
4. Wang J., Wang Y., Peng X., Xu X. Li, X. and Mao X.. Induced Voltage of Overhead Ground Wires in 50 0-kV Single-Circuit Transmission Lines in IEEE Transactions on Power Delivery. June 2014. Vol. 29. No. 3. Pp. 1054-1062. DOI: https://doi.org/10.1109/TPWRD.2013.2251371.
5. Sang-Pil Ahn, Chul-Hwan Kim, Aggarwal R. K. and Johns A. T. An alternative approach to adaptive single pole auto-reclosing in high voltage transmission systems based on variable dead time control in IEEE Transactions on Power Delivery. Oct. 2001. Vol. 16. No. 4. Pp. 676-686. DOI: https://doi.org/10.1109/61.956756 .
6. Kuchanskyy V.V. Application of Controlled Shunt Reactors for Suppression Abnormal Resonance Overvoltages in Assymetric Modes. 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS) Pp.122-125. DOI: https://doi.org/10.1109/ESS.2019.8764196
7. Kuchanskyy V. Criteria of resonance overvoltages occurrence in abnormal conditions of extra high voltage transmission lines. Scientific works of Vinnitsa National Technical University. 2016. Vol. 4. Pp. 51-54.
8. Gross E. T. B. and Weston A. H. Transposition of High-Voltage Overhead Lines and Elimination of Electrostatic Unbalance to Ground. Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. July 1951. Vol. 70. No. 2, Pp. 1837-1844. DOI: https://doi.org/10.1109/T-AIEE.1951.5060639 .
9. Derek Humpage W., Wong K. P. and Nguyen T. T. Operating unbalance in long-distance transmission. IEE Proceedings C - Generation, Transmission and Distribution. March 1985. Vol. 132. No. 2. Pp. 67-75. DOI: https://doi.org/10.1049/ip-c.1985.0013 .
10. Chen L., Liu H., Wu M., Wei D. and Niu M.. Study on Compensation for Secondary Arc Current on UHV Double-Circuit Lines. 2011. Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, Wuhan, 2011. Pp. 1-4. DOI: https://doi.org/10.1109/APPEEC.2011.5748939 .
11. Abbasi, H. Seyedi and Strunz K.. Simulation and analysis of the effect of single-pole auto-reclosing on HV transmission lines switching overvoltages, 2009 IEEE Power & Energy Society General Meeting, Calgary, AB, 2009. Pp. 1-9. DOI: https://doi.org/10.1109/PES.2009.5275435 .
12. Вязьменский М.Б., Ишкин В.Х., Крюков К.П. и др. Справочник по проектированию линий электропередачи. М.: Энергия, 1980. 296 с.
13. Кодекс систем передачі. Затверджено постановою НКРЕКП № 309 від 14.03.2018.
14. Беляков Н.М., Кадомская К.П., Левинштейн М.Л. и др. Процессы при однофазном автоматическом повторном включении линий высоких напряжений. М. : Энергоатомиздат, 1991. 257 с.

Надійшла 19.10.2020

PDF