Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут


Вип. 53
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України
2019

Issue DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53

ЗМІСТ

 

Рубрика   ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА РИНКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Назва:  Моделі, засоби та заходи забезпечення надійного та ефективного функціонування енергопостачальних компаній, балансування та розподілу електроенергії в ОЕС України
Автори:  Кириленко О.В., Буткевич О.Ф., Черненко П.О., Блінов І.В.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 53: 5–14, 2019  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.005

Назва:  Влияние формы ферромагнитного экрана на степень снижения магнитного поля сверхвысоковольтной кабельной линии
Автор:  Кучерявая И.Н.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 53: 15–20, 2019  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.015

Назва:  Математичні моделі миттєвих струмів короткого замикання трифазних високовольтних мереж
Автори:  Паньків В.І., Танкевич Є.М.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 53: 21–27, 2019  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.021

Назва:  Складові імітаційної моделі процесів ціноутворення на ринку електричної енергії України
Автори:  Парус Є.В., Блінов І.В.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 53: 28–34, 2019  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.028

Рубрика   ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

Назва:  Експериментальне дослідження теплообміну в аксіальних каналах зубців осердя статора турбогенератора
Автори:  Кучинський К.А., Крамарський В.А., Худяков А.В.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 53: 35–38, 2019  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.035

Назва:  Розвиток наукових засад та розробка засобів підвищення показників безвідмовності потужних турбо- і гідрогенераторів
Автор:  Кенсицький О.Г.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 53: 39–47, 2019  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.039

Назва:  Періодичні та хаотичні режими роботи лінійного магнітоелектричного двигуна з віброударним типом навантаження
Автори:  Бондар Р.П., Подольцев О.Д.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 53: 48–59, 2019  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.048

Назва:  Вплив розподілу втрат енергії в елементах автотрансформатора трансформаторно-ключової виконавчої структури стабілізатора напруги на ефективність використання його встановленої потужності
Автори:  Липківський К.О., Можаровський А.Г.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 53: 60–64, 2019  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.060

Рубрика   НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

Назва:  Оптимізація структурних вузлів магнітно-напівпровідникових генераторів імпульсів
Автори:  Волков І.В., Зозульов В.І., Голубєв В.В., Пащенко В.В., Сторожук А.І.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 53: 65–74, 2019  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.065

Назва:  Перехідні процеси в електричних колах напівпровідникових перетворювачів з дев’ятизонним регулюванням напруги на електротехнологічному навантаженні
Автори:  Сенько В.І., Михайленко В.В., Розіскулов С.С., Бур’ян С.О., Чуняк Ю.М.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 53: 75–79, 2019  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.075

Рубрика   ВИМІРЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

Назва:  Контроль зусиль у стяжних призмах осердя статора потужних генераторів з використанням ємнісних сенсорів
Автор:  Левицький А.С.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 53: 80–89, 2019  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.080

Назва:  Науково-технічні основи підвищення точності прецизійних кондуктометричних вимірювань
Автор:  Михаль О.О.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 53: 90–100, 2019  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.090

Рубрика   ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Назва:  Электромагнитные параметры индуктора для возбуждения импульсов тока в процессах электропластической деформации металлов
Автор:  Ращепкин А.П.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 53: 101–108, 2019  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.101

Назва:  Система електроживлення електромагнітного перемішувача рідкого металу з почерговою дією пульсуючого та біжучого магнітних полів
Автори:  Гориславець Ю.М., Глухенький О.І., Бондар О.І.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 53: 109–116, 2019  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.109

Назва:  Особливості роботи автономних зарядних станцій електромобілів з використанням фотоелектричних установок та буферних акумуляторів енергії
Автори:  Павлов В.Б., Будько В.І., Кириленко В.М., Будько М.О., Кириленко К.В.
Джерело:   Праці Інституту електродинаміки 53: 117–125, 2019  DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.117