Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.075

УДК 621.314

ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З ДЕВ’ЯТИЗОННИМ РЕГУЛЮВАННЯМ НАПРУГИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

В.І. Сенько1*, докт. техн. наук, В.В. Михайленко1**, канд. техн. наук., С.С. Розіскулов2***, С.О. Бур’ян1****, Ю.М. Чуняк1*****
1- НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського",
пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна
2- Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-6233-0361
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-2793-8966
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-9234-7324
**** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-4947-0201
***** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-4506-912X

Виконано моделювання та аналіз усталених і перехідних процесів у трифазних електричних колах з напівпровідниковими перетворювачами, що використовують дев'ятизонне регулювання напруги на електротехнологічному навантаженні, представленому активно-індуктивним опором. Моделювання проведено з використанням методу багатопараметричних функцій, що дозволило спростити складання алгоритмічних рівнянь для аналізу електромагнітних процесів у перетворювачах, в електричних колах яких може бути більше двох незалежних реактивних елементів. Без урахування втрат електроенергії в напівпровідникових комутаторах перетворювачів показано особливості використання фазних напруг мережі електроживлення для реалізації дев'ятизонного регулювання їхньої вихідної напруги. Наведено графіки, що відображають особливості регулювання такої напруги на електротехнологічному навантаженні. Бібл. 10, рис. 3.
Ключові слова: вихідні напруга та струм, метод багатопараметричних модулюючих функцій.ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ДЕВЯТИЗОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ

В.и. Сенько1*, докт. техн. наук, В.В. Михайленко1**, канд. техн. наук., С.С. Розискулов2***, С.А. Бурьян1****, Ю.М. Чуняк1*****
1- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского",
пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина
2- Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Выполнено моделирование и анализ установившихся и переходных процессов в трехфазных электрических цепях с полупроводниковыми преобразователями, которые используют девятизонное регулирование напряжения на электротехнологической нагрузке, представленной активно-индуктивным сопротивлением. Моделирование проведено с использованием метода многопараметрических функций, что позволило упростить составление алгоритмических уравнений для анализа электромагнитных процессов в преобразователях, в электрических цепях которых может находиться больше двух независимых реактивных элементов. Без учета потерь электроэнергии в полупроводниковых коммутаторах преобразователей показаны особенности использования фазных напряжений сети электропитания для реализации девятизонного регулирования их выходного напряжения. Приведены графики, отражающие особенности регулирования такого напряжения на электротехнологической нагрузке. Библ. 10, рис. 3.
Ключевые слова: выходные напряжение и ток, метод многопараметрических модулирующих функций.

Література
1. Nguyen P.K., Sungho J., Berkowitz A.E. MnBi particles with high energy density made by spark erosion. Journal of Applied Physics, 2014. Vol. 115. No 17. Рp. 17A756 – 1. DOI: https://doi.org/10.1063/1.4868330
2. Shcherba A.A., Kosenkov V.M., Bychkov V.M. Mathematical closed model of electric and magnetic fields in the discharge chamber of an electrohydraulic installation. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2015. Vol. 51. Iss. 6. Pp. 581 – 588. DOI: https://doi.org/10.3103/S1068375515060113
3. Щерба А.А., Супруновская Н.И., Иващенко Д.С. Моделирование нелинейного сопротивления электроискровой нагрузки с учетом его изменения при протекании и отсутствии разрядного тока в нагрузке . Технічна електродинаміка. 2014. № 5. С. 23 – 25.
4. Супруновская Н.И., Щерба А.А. Закономерности изменения потерь энергии в RL-цепях, соединяющих конденсаторы, заряженные до разных напряжений. Технічна електродинаміка. 2015. № 6. С. 3 – 7.
5. Макаренко М.П., Сенько В.І., Юрченко М.М. Системний аналіз електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах електроенергії. К.: ІЕД НАН України, 2005. 241 с. DOI: https://doi.org/10.1201/9781420026429.ch8
6. Щерба А.А., Подольцев А.Д., Кучерявая И.Н., Ушаков В.И. Компьютерное моделирование электротепловых процессов и термомеханических напряжений при индукционном нагреве движущихся медных слитков. Технічна електродинаміка, 2013. № 2. С. 10 – 18.
7. Михайленко В.В. Метод багатопараметричних функцій для аналізу перехідних процесів в електричних колах з напівпровідниковими комутаторами. Энергосбережение, Энергетика, Энергоаудит. Спец. Выпуск. 2013. Т.2. № 8 (114). С. 56 – 59.
8. Сенько В.І., Михайленко В.В., Юрченко М.М., Юрченко О.М., Чуняк Ю.М. Аналіз електромагнітних процесів у колах з напівпровідниковими перетворювачами з сімнадцятизонним регулюванням вихідної напруги. Технічна електродинаміка. 2016. № 5. С. 23 – 25. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.05.023
9. Sinha G. Lipo T.A. A four level inverter based drive with a passive front end. Proc. IEEE Power Electronics Specialists Conference. IEEE-PESC-99 Conf. Charleston, SC, USA, 1999. Pp. 590 – 595.
10. Zarri, L., Mengoni, M., Toni, A. and Ojo, J.O. Range of the Linear Modulation in Matrix Converters. IEEE Trans. On Power Electronics, 2014. Vol. 29. No 6. Pp. 3166 – 3178.  DOI: https://doi.org/10.1109/TPEL.2013.2274285

Надійшла 19.04.2019

PDF