Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.117

УДК 621.345

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ АВТОНОМНИХ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК ТА БУФЕРНИХ АКУМУЛЯТОРІВ ЕНЕРГІЇ

В.Б. Павлов1*, докт. техн. наук, В.І. Будько2**, канд. техн. наук, В.М. Кириленко2***, канд. техн. наук, М.О. Будько2****, канд. техн. наук, К.В. Кириленко2*****, канд. техн. наук
1- Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
2- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-0565-265X
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-6219-4221
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-6168-2469
**** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-0928-1657
***** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-0353-8685

Запропоновано математичний опис системи автономної зарядної станції електромобілів з використанням фотоелектричних установок. Обґрунтовано необхідну енергоємність буферного акумулятора енергії в разі реалізації автономних зарядних станцій електромобілів з використанням фотоелектричних установок як генераторів електричної енергії. Розглянуто особливості забезпечення електричною енергією зарядної станції на основі реальних даних інтенсивності сонячного випромінювання. Встановлено діапазон потужностей фотоелектричної установки, за яких забезпечується заряд буферного акумулятора з урахуванням дійсних показників сонячного випромінювання. Бібл. 12, рис. 7.
Ключові слова: фотоелектрична система, акумуляторна батарея, електромобіль, автономна зарядна станція.ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ АВТОНОМНЫХ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И БУФЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ЭНЕРГИИ

В.Б. Павлов1*, докт. техн. наук, В.И. Будько2**, канд. техн. наук, В.М. Кириленко2***, канд. техн. наук, М.А. Будько2****, канд. техн. наук, К.В. Кириленко2*****, канд. техн. наук
1- Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
2- Национальный техничний университет Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского»,
пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Предложено математическое описание системы автономной зарядной станции электромобилей с использованием фотоэлектрических установок. Обоснована необходимая энергоемкость буферного аккумулятора энергии при реализации автономных зарядных станций электромобилей с использованием фотоэлектрических установок как генераторов электроэнергии. Рассмотрены особенности обеспечения электрической энергией зарядной станции на основе реальных данных интенсивности солнечного излучения. Установлен диапазон мощностей фотоэлектрических установок, при которых обеспечивается заряд буферного аккумулятора с учетом реальных показателей солнечного излучения. Библ. 12, рис. 7.
Ключевые слова: фотоэлектрическая система, аккумуляторная батарея, электромобиль, автономная зарядная станция.

Література
1. НКРЕКП інформує про розвиток сектору ВДЕ за 2018 рік. URL: http://www.nerc.gov.ua/index.php/web/data/filearch/postanovy/2018/p1825-d-2018.pdf?news=8586 (дата звернення: 10.01.2019).
2. Electric cars can now charge on sunlight day and night with Tesla Powerpacks at new ‘Smart Solar Charging’ station. URL: https://electrek.co/2018/06/05/electric-cars-charge-on-sunlight-tesla-powerpacks-smart-solar-charging-station/ (дата звернення: 10.01.2019).
3. Lead the charge. Drive solar. URL: https://pairedpower.com/ (дата звернення: 14.01.2019).
4. Electric vehicle autonomous renewable charger. URL: http://www.envisionsolar.com/ev-arc/ (дата звернення: 14.01.2019).
5. Chandra G.R, Mouli P., Bauer M. Zeman System design for a solar powered electric vehicle charging station for workplaces. Applied Energy. 15 April 2016. Vol. 168. Pp. 434 – 443. URL: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.01.110
6. Rasolomampionona D., Maeght Francois, Cresson Pierre-Yves, Favier Patrick, Experimental solar-based charging station for electric vehicles. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY. Electrical Review, R. 87 NR 6.2011. Pp. 58 – 62 URL: http://pe.org.pl/articles/2011/6/9.pdf
7. Кузнєцов М. П. Імовірнісні характеристики потужності вітроелектричних станцій у складі електроенергетичної системи: дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук : 05.14.08. Інститут відновлюваної енергетики НАН України. Київ. 2015. 302 c.
8. Wasynczuk O., Dynamic behavior of a class of photovoltaic power systems. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems. 1983. 102. Pp. 3031 – 3037. DOI: https://doi.org/10.1109/TPAS.1983.318109
9. Phang J.C.H., Chan D.S.H., Philips J.R. Accurate analytical method for the extraction of solar cell model parameters. Electronics Letters. 1984. 20. Pp. 406 – 408. DOI: https://doi.org/10.1049/el:19840281
10.Будько В.І. Розроблення математичної моделі роботи автономної зарядної станції електромобілів від вітроелектричних установок. Відновлювана енергетика. 2017. № 3. С. 6 – 13.
11.Архив погоды в Мелитополе . URL: https://meteo.ua/archive/34/kiev/2017-1-6 (дата звернення: 15.01.2019).
12.LG365Q1C-A5. URL: https://www.lg.com/us/business/search.lg?search=LG365Q1C-A5 (дата звернення: 15.01.2019).

Надійшла 21.03.2019

PDF