Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.028

УДК 621.316:004.942

СКЛАДОВІ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

Є.В. Парус*, канд. техн. наук,І.В. Блінов**, докт. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-9087-3902
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-8010-5301

Запропоновано основні принципи, за якими має будуватися імітаційна модель процесів ціноутворення на ринку електричної енергії України. Визначено вимоги до взаємодії між процесами ціноутворення під час моделювання сегментів ринку електричної енергії України, наведено функції формування зазначеної імітаційної моделі та її інформаційна архітектура. Встановлено, що реалізація системи імітаційного моделювання ринку електричної енергії України має виконуватися згідно з принципами побудови експертних систем з дискретно-подієвим характером розрахунків розподілених у часі процесів ціноутворення. Бібл. 8, рис. 2.
Ключові слова: імітаційне моделювання, ринок електричної енергії, експертна система ціноутворення, тарифоутворення, мережеві обмеження.СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ УКРАИНЫ

Е.В. Парус, канд. техн. наук, И.В. Блинов, докт. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Представлены основные принципы, по которым должна быть построена имитационная модель процессов ценообразования на рынке электрической энергии Украины. Определены требования к взаимодействию между процессами ценообразования при моделировании сегментов рынка электрической энергии Украины, приведены функции формирования указанной имитационной модели и ее информационная архитектура. Определено, что реализация системы имитационного моделирования рынка электрической энергии Украины должна выполняться с использованием принципов построения экспертных систем с дискретно-событийным характером расчетов распределенных во времени процессов ценообразования. Библ. 8, рис. 2.
Ключевые слова: имитационное моделирование, рынок электрической энергии, экспертная система ценообразования, тарифообразование, сетевые ограничения.

Література
1. Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 р. № 2019-VIII.
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
2. Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку: Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 308.
3. Про затвердження Правил ринку: Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 307.
4. Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management. Official Journal of the European Union. 2015. Vol. 58. Pp. 24 – 72.
5. Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation. Official Journal of the European Union. 2016. Vol. 259. Pp. 42 – 68.
6. Блінов І.В., Парус Є.В., Іванов Г.А. Дослідження організації конкурентної моделі ринку електроенергії України з урахуванням мережевих обмежень в ОЕС України. Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. 2016. № 45. С. 34 – 39.
7. Блінов І.В., Парус Є.В., Іванов Г.А. Імітаційне моделювання функціонування балансуючого ринку електроенергії з урахування системних обмежень на параметри ОЕС України. Технічна електродинаміка. 2017. № 6. С. 72 – 79. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.06.072
8. Блінов І.В. Теоретичні та практичні засади функціонування конкурентного ринку електроенергії. К.: Наукова думка, 2015. 250 с.

Надійшла 08.04.2019

PDF