Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.005

УДК 621.311

МОДЕЛІ, ЗАСОБИ ТА ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОГО ТА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ, БАЛАНСУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ОЕС УКРАЇНИ

О.В. Кириленко*, акад. НАН України, О.Ф. Буткевич**, докт. техн. наук, П.О. Черненко, докт. техн. наук, І.В. Блінов***, докт. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-3610-7670
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-6613-0911
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-8010-5301

Стисло викладено основні результати виконання у відділі №3 Інституту електродинаміки НАН України наукових завдань Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом» (Об’єднання - 3). Бібл. 8, рис. 2, табл. 1.
Ключові слова: електропостачання, релейний захист та автоматика, післяаварійний стан електричної мережі, модель, інтелектуальна система, короткострокове прогнозування електроспоживання, штучні нейронні мережі, ринок електроенергії, пропускна спроможністьМОДЕЛИ, СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ КОМПАНИЙ, БАЛАНСИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ОЭС УКРАИНЫ

А.В. Кириленко, акад. НАН Украины, А.Ф. Буткевич, докт. техн. наук, П.А. Черненко, докт. техн. наук, И.В. Блинов, докт. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Кратко изложены основные результаты выполнения в отделе № 3 Института электродинамики НАН Украины научных заданий Целевой комплексной программы научных исследований НАН Украины «Научно-технические основы энергетического сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом» (Объединение-3). Библ. 8, рис. 2, табл. 1.
Ключевые слова: электроснабжение, релейная защита и автоматика, послеаварийное состояние электрической сети, модель, интеллектуальная система, краткосрочное прогнозирование электропотребления, искусственные нейронные сети, рынок электроэнергии, пропускная способность.

Література
1. Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими. К.: Ін-т електродинаміки НАН України, 2016. 400 с.
2. Буткевич О.Ф., Парус Є.В. Оперативний аналіз післяаварійного стану розподільних електричних мереж засобами інтелектуальної системи. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2018. Вип. 51. С. 5 – 12. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.005
3. Черненко П.О., Мартинюк О.В., Заславський А.І., Мірошник В.О. Багатофакторне моделювання та аналіз електричного навантаження енергосистеми за даними довготривалої передісторії. Техн. електродинаміка. 2018. № 1. С. 87 – 93. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.01.087
4. Черненко П.О., Мартинюк О.В. Декомпозиція добового графіку електричного навантаження енергосистеми і моделювання його складових при короткостроковому прогнозуванні. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2017. № 6. С. 86 – 94.
5. Черненко П.О., Мірошник В.О. Підвищення точності короткострокового прогнозування електричного навантаження за допомогою штучної нейронної мережі з врахуванням зміни структури споживання протягом року. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2017. Вип. 48. С. 5 – 11. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.48.005
6. Кириленко О.В., Блінов І.В., Танкевич С.Є. Побудова бізнес-інформаційних моделей організації енергетичного менеджменту при впровадженні нової моделі ринку електроенергії України. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2016. № 3. С. 7 – 14. 
7. Блінов І.В., Танкевич С.Є. Підходи до об’єднання учасників конкурентного ринку електроенергії. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2017. № 3. С. 39 – 44. DOI: DOI: https://doi.org/10.1109/IEPS.2016.7521861 
8. Blinov I., Tankevych S. The harmonized role model of electricity market in Ukraine. 2nd IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS). 2016. Pp. 107 – 109. DOI: https://doi.org/10.1109/IEPS.2016.7521861

Надійшла 07.06.2019

PDF