Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.53.109

УДК 621.35.035

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПЕРЕМІШУВАЧА РІДКОГО МЕТАЛУ З ПОЧЕРГОВОЮ ДІЄЮ ПУЛЬСУЮЧОГО ТА БІЖУЧОГО МАГНІТНИХ ПОЛІВ

Ю.М. Гориславець*, докт. техн. наук, О.І. Глухенький**, канд. техн. наук, О.І. Бондар***
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-1668-4972
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-5053-5677
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-1678-8862

Запропоновано систему електроживлення електромагнітного перемішувача рідкого металу з почерговою силовою дією пульсуючого і біжучого магнітних полів, яка включає в себе два симетро-компенсуючі пристрої (СКП), що дозволяє компенсувати реактивну потужність і симетрувати струми мережі живлення в обох режимах роботи перемішувача. Перемикання режимів живлення та елементів СКП у цій системі здійснюється через електромагнітні контактори. Для кожного режиму живлення (однофазного і двофазного) визначено електромагнітні параметри перемішувача та параметри елементів СКП. Проведено моделювання системи в усталених і перехідних режимах. Показано, що така система дозволяє суттєво зменшити та рівномірно розподілити струми в мережі живлення в обох режимах роботи перемішувача. Для зменшення пускових струмів у процесі комутації запропоновано застосування спеціальних електромагнітних контакторів, що використовуються для комутації конденсаторних батарей. Бібл. 11, рис. 5, табл. 1.
Ключові слова: система електроживлення, електромагнітний перемішувач, рідкий метал, симетро-компенсуючий пристрій, комутація, електромагнітний контактор, моделювання.СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЯ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА С ПООЧЕРЕДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО И БЕГУЩЕГО МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Гориславец Ю.М., докт. техн. наук, Глухенький А.И., канд. техн. наук, Бондарь А.И.
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Предложена система электропитания электромагнитного перемешивателя жидкого металла с поочередным силовым действием пульсирующего и бегущего магнитных полей, которая включает в себя два симметрокомпенсирующих устройства (СКУ), что позволяет компенсировать реактивную мощность и симметрировать токи питающей сети в обоих режимах работы перемешивателя. Переключение режимов питания и элементов СКУ в этой системе осуществляется с помощью электромагнитных контакторов. Для каждого режима питания (однофазного и двухфазного) определены электромагнитные параметры перемешивателя и параметры элементов СКУ. Проведено моделирование системы в установившихся и переходных режимах. Показано, что такая система позволяет существенно уменьшить и равномерно распределить токи в питающей сети в обоих режимах работы перемешивателя. Для уменьшения пусковых токов в процессе коммутации предложено использовать специальные электромагнитные контакторы, которые применяются для коммутации конденсаторных батарей. Библ. 11, рис. 5, табл. 1.
Ключевые слова: система электропитания, электромагнитный перемешиватель, жидкий металл, симметро-компенсирующее устройство, коммутация, электромагнитный контактор, моделирование.

Література
1. Ращепкин А.П., Кондратенко И.П. Методологические основы анализа электромагнитных процессов в линейных индукционных машинах. Київ: Інститут електродинаміки НАН України, 2017. 355 с.
2. Глухенький А.И., Гориславец Ю.М., Максименко В.Ю. Электромагнитный перемешиватель жидкого металла с поочередным действием бегущего и пульсирующего магнитных полей. Технічна електродинаміка. 2014. № 4. С.123 – 125.
3. Бондар О.І., Глухенький О.І., Гориславець Ю.М. Визначення основних конструктивних параметрів універсальних перемішувачів рідкого металу. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2017. № 46. С. 119 – 126. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.119
4. Dubodelov V.I., Gorislavets Y.M., Glukhenkyi A.I., Fikssen V.M. Electromagnetic stirrer of liquid metal with alternate action of travelling and pulsating magnetic fields. Proceedings of the 8th International Conference on Electromagnetic Processing of Materials EPM2015. October 12-16, 2015. Cannes, France. Pр. 605 – 608.
5. Милях А.Н., Шидловский А.К., Кузнецов В.Г. Схемы симметрирования однофазных нагрузок в трехфазных цепях. Киев: Наук. Думка, 1973. 220 с.
6. Шидловський А.К., Кузнецов В.Г. Повышение качества энергии в электрических сетях. Киев: Наук. Думка, 1985. 268 с.
7. Глухенький О.І., Гориславець Ю.М., Бондар О.І. Моделювання нагрівання металевого розплаву у відбивній печі при електромагнітному перемішуванні. Технічна електродинаміка. 2015. № 6. С. 78 – 83.
8. Гориславець Ю.М., Глухенький О.І., Максименко В.Ю., Бондар О.І. Порівняльний аналіз двох конструктивних рішень електромагнітного перемішувача рідкого металу з почерговою дією пульсуючого і біжучого магнітних полів. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2015. № 40. С. 103 – 108.
9. Шидловский А.К., Гориславец Ю.М., Глухенький А.И. Электромагнитные системы для дозирования жидких металлов. Киев. Институт электродинамики НАН Украины. 2011. 210 с.
10.Борисов Б.П., Зубюк Ю.П., Шнурко В.К. Системы электропитания магнитодинамических установок. Київ: Наук. Думка, 1994. 248 с.
11.Meghana Ramesh, Hebbale Narasimhaiah Nagamani, Venkatasubramanian Vaidhyanathan, Gururaj S. Punekar. Inrush current parameters associated with back-to-back switching of capacitors in a bank. Electric Power Components and Systems. Vol. 45. No 3. 2017. Pp. 279 – 287. DOI: https://doi.org/10.1080/15325008.2016.1201705

Надійшла 04.04.2019

PDF