Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

Збірник наукових праць. Вип. 43, 2016 рік

ЗМІСТ


ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ


Стогній Б.С., Сопель М.Ф., Паньків В.І., Танкевич Є.М. Фактори, що визначають виникнення та значення залишкової індукції в магнітопроводах трансформаторів струму в умовах експлуатації 5
Яндульський О.С., Марченко А.А., Нестерко А.Б., Труніна Г.О. Визначення резервів активної потужності джерел розосередженого генерування з урахуванням їхнього впливу на напругу в мережі 13
Павловський В.В., Лук’яненко Л.М., Гончаренко І.С., Захаров А.М. Обмеження потужності відновлюваних джерел енергії за умовами приєднання до електричної мережі 18
Черненко П.О., Мартинюк О.В., Мірошник В.О. Особливості короткострокового прогнозування електричного навантаження енергосистеми із суттєвою складовою промислового електроспоживання 24
Поліщук С.Й Верифікація виразів для коефіцієнтів корисної дії та потужності трифазної чотирипровідної системи живлення з паралельним активним фільтром 32

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ


Бібік О.В. Основні тенденції розвитку електромеханічних перетворювачів енергії для систем з періодичним навантаженням 37
Акинин К.П., Антонов А.Е., Киреев В.Г. Последовательный интерфейс для передачи данных по силовым проводникам бесконтактных двигателей с постоянными магнитами 44
Гребеников В.В., Шымчак П., Прыймак М.В. Сравнительный анализ модификаций магнитной системы электродвигателя для электробуса 48
Федоренко Г.М., Кенсицький О.Г., Хвалін Д.І. Магнітні та високотеплопровідні клини в потужних синхронних генераторах 53
Карлов О.М., Крищук Р.С., Ращепкін А.П. Магнітні сили в зазорі торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з дисковим ротором 59
Кучинский К.А. Термонапряженное состояние изоляции обмотки статора турбогенератора при различных вариантах ее крепления в торцевой зоне сердечника 65
Антоненко А.І. Каскадний електрогенератор для вітроенергетичної установки 70
Мельник А.М. Моделювання та розподіл віброзбуджуючих сил при виткових замиканнях обмотки статора асинхронного двигуна 75
Приймак Б.І. Вплив змін параметрів на характеристики асинхронних двигунів з максимізацією моменту в режимі ослаблення поля 82

ЕЛЕКТРИЧНІ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ


Мисак Т.В. Формування синусоїдальної вихідної напруги джерела живлення з вихідним трансформатором у ковзному режимі 91
Спірін В.М., Губаревич В.М., Гребенюк В.Г., Салко С.В., Маруня Ю.В. Дослідження роботи активного коректора форми струму при малій потужності навантаження 96
Ушаков Д.Р., Вербицкий Е.В. Анализ методов формирования квазисинусоидальных напряжений с минимизацией коэффициента гармонических искажений 102
Войтех В.О. Застосування мікроконтролерів компанії Microchip серії dspic33MC для керування напівпровідниковими інверторами напруги 107

ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА


Кучерявая И.Н. Электрическое поле в кабельных муфтах при различных способах его выравнивания и при наличии дефектов в элементах 111
Петухов И.С. Учет нелинейных свойств среды при вычислении тепловыделения от вихревых токов в ферромагнетике дифференциальным гармоническим методом 118

ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ


Мельник В.Г., Семенычева Л.Н. Новый способ определения погрешностей и их коррекции в универсальных мостах переменного тока 125
Левицький А.С., Зайцев Є.О., Кромпляс Б.А. Визначення функції перетворення ємнісного сенсора повітряного зазору в гідрогенераторі СГК 538/160-70М 134