Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

Збірник наукових праць. Вип. 41, 2015 р
ЗМІСТ


 


 
№ 1. ВІДДІЛ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ
Михальський В.М., Мисак Т.В., Соболєв В.М., Поліщук С.Й., Чопик В.В., Шаповал І.А. Особливості керування матричними перетворювачами для досягнення високої якості вхідних і вихідних параметрів 5

 
№ 2. ВІДДІЛ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕНЕРГІЇ
Шидловський А.К., Жаркін А.Ф., Павлов В.Б., Новський В.О., Пазєєв А.Г., Палачов С.О., Павленко В.Є., Бойко П.С., Тугаєнко Ю.П., Малахатка Д.О. Енергозберігаючі електротермічні установки для високочастотного індукційного нагрівання 13

 
№ 3. ВІДДІЛ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА СИСТЕМ
Авраменко В.М., Черненко П.О., Колесникова Н.Ф., Мартинюк О.В., Юнєєва Н.Т. Методики, алгоритми та інтелектуалізовані програмні засоби для автоматизованого диспетчерського керування електроенергетичними системами 23

 
№ 3. ВІДДІЛ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА СИСТЕМ та № 4. ВІДДІЛ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ
Стогній Б.С., Кириленко О.В., Сопель М.Ф., Танкевич С.Є. Система моніторингу стану обладнання тягових підстанцій змінного струму залізничного транспорту 30

 
№ 5. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНІТНИХ ВИМІРЮВАНЬ
Мельник В.Г., Сліцький О.В. Завадостійкий прецизійний канал перетворення інформативних сигналів для імпедансометричних систем 36
Монастирський З.Я., Погребняк В.Д. Квазірезонансні вимірювальні кола універсальних RLC-метрів 44

 
№ 6. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ
Мазуренко Л.І., Гребеніков В.В., Джура О.В., Романенко В.І., Попович О.М., Головань І.В., Шуруб Ю.В., Бібік О.В., Приймак М.В. Моделювання і алгоритми керування електромеханічних перетворювачів енергії та систем на їх основі 50

 
№ 7. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИСТЕМ
Божко І.В., Захарченко С.М., Кондратенко І.П., Фальковський М.І. Електророзрядні технології очищення та знезараження води 62

 
№ 9. ВІДДІЛ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Липківський К.О., Мартинов В.В., Руденко Ю.В., Можаровський А.Г., Халіков В.А. Дослідження та проектування напівпровідникових перетворювачів для стабілізації та регулювання напруги в джерелах живлення електротехнологічного обладнання 73

 
№ 10. ВІДДІЛ МОДЕЛЮВАННЯ МАШИН ЗМІННОГО СТРУМУ
Титко О.І. , Крамарський В.А., Кобзар К.О. Методика оцінки рівня нагрівання елементів решітчастого екрана на торці статора потужного турбогенератора 80
Гуторова М.С. Вплив виткових замикань обмотки статора на робочі характеристики асинхронних двигунів 84

 
№ 11. ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ
Тесик Ю.Ф., Карасинский О.Л., Пронзелева С.Ю. Имплементация дифференциального метода в средствах измерения параметров трехфазных сетей 90

 
№ 12. ВІДДІЛ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Шидловська Н.А., Васецький Ю.М., Мислович М.В., Твердяков В.В. Дослідження електромагнітних процесів у вузлах електроенергетичного обладнання та їх використання для підвищення його надійності 96

 
№ 14. ВІДДІЛ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І., Шполянський О.Г., Тугай І.Ю., Кучанський В.В., Мельничук В.А. Обмеження резонансних перенапруг при підключенні до лінії ненавантаженого автотрансформатора 110

 
№ 15. ВІДДІЛ ТРАНЗИСТОРНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
Гурін В.К., Павловський В.О., Юрченко О.М. Метод зменшення несиметричних завад від перетворювача напруги з накопичувальним дроселем 117
Гуцалюк В.Я., Герасименко П.Ю. Резонансні інвертори напруги для установок індукційного нагріву з модульною структурою побудови та системою керування на основі НЧ імпульсної модуляції 120

 
№ 16. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
Супруновская Н.И. Особенности анализа переходных процессов в цепях разряда накопительных конденсаторов при электроискровом диспергировании слоя металлических гранул 124
Щерба А.А., Подольцев А.Д., Кучерявая И.Н. Исследование процессов высокочастотного индукционного нагрева и плавления проводящих заготовок с учетом распределения плотности тока в витках индуктора 132