Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

The National Academy of Sciences of Ukraine


The Institute of Electrodynamics

About Institute

Збірник наукових праць. Вип. 37
There are no translations available.

ЗМІСТ

 


 
ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ

 
Буткевич О.Ф., Колесникова Н.Ф., Козлова О.І., Литвинова О.А. Засоби та заходи, спрямовані на запобігання виникненню системних аварій 5
Павловський В.В., Литвин А.В. Метод оперативної оцінки збільшення напруги при ввімкненні лінії електропередач на холостий хід 12
Тугай Ю.І., Кучанський В.В., Пляшко Р.В. Дослідження впливу параметрів ЛЕП НВН на анормальні перенапруги 17
Павловський В.В., Стелюк А.О., Леньга О.В., Макогончук В.С. Визначення статичних характеристик навантаження споживачів власних потреб атомних електростанцій 21
Лук'яненко Л.М., Гончаренко І.С., Блонська О.В. Визначення оптимальних місць встановлення та величин потужності відновлюваних джерел енергії 26
Бардик Є.І. Моделі оцінки надійності схем електропостачання власних потреб АЕС від незалежних джерел при нечітко заданих параметрах відмов електрообладнання 34

 
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І ЕЛЕКТРОПРИВОД

 
Титко О.І., Мельник А.М. Розподіл електромагнітних віброзбуджуючих сил статора потужного турбогенератора 39
Волков И.В., Войтех В.А., Плугатарь А.П. Пуск асинхронных двигателей с применением параметрических преобразователей 45
Акинин К.П. Исследование режима ограничения момента бесконтактных двигателей с постоянными магнитами без датчиков тока 49
Гребеников В.В., Попков В.С., Богаенко В.Н., Барабаш В.А., Гамалея Р.Р., Прыймак М.В. Влияние конфигурации магнитной системы ротора на характеристики электрической машины с постоянными магнитами 53
Титко А.И., Андриенко В.М., Худяков А.В., Гуторова М.С. Новые методы диагностики асинхронных двигателей 58
Денисюк С.П., Притискач І.В. Загальні підходи до побудови систем моніторингу силових трансформаторів з використанням стохастичних моделей 62

 
ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

 
Васецький Ю.М., Мазуренко І.Л., Павлюк А.В. Використання асимптотичних методів для визначення параметрів надпровідних тороїдальних магнітних систем 68
Щерба М.А., Розискулов С.С., Васильева О.В. Закономерности распределения плотности электрического тока в канале водного триинга в зависимости от его конфигурации 77
Паньків В.І., Танкевич Є.М., Лутчин М.М. Апроксимація характеристик намагнічування трансформаторів струму 82

 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

 
Пересада С.М., Ковбаса С.Н.. Благодир В.О., Дынник Т.В. Экспериментальное тестирование адаптивного наблюдателя параметров сети питания 91
Ярымбаш Д.С., Олейников А.М. Особенности распределения электрической мощности нагрева в керне печи графитации переменного тока 94
Захарченко С.Н., Руденко Ю.В. Сравнительный анализ алгоритмов импульсного заряда емкостных накопителей энергии для систем плазмоэрозионной обработки гетерогенных токопроводящих сред 100

 
МЕТРОЛОГІЯ ТА ДІАГНОСТИКА

 
Зайцев Є.О., Брагинець І.О., Синиця В.І., Лісогор М.В. Застосування імітаційного моделювання авторегресійних методів спектрального аналізу для вирішення задач вібродіагностики 109
Мороз Р.Н., Тесик Ю.Ф. Сравнительный анализ характеристик измерительных усилителей мощности, применяемых в метрологическом оборудовании 114

 
РИНКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

 
Блінов І.В., Парус Є.В., Рибіна О.Б., Танкевич С.Є. Математична модель розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів між двома ринками електричної енергії 125

 
Правила оформлення статей до збірника 131