Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.56.059

УДК 621.314.572

ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА СИСТЕМА З ОБМОТКАМИ ТРАНСФОРМАТОРА ЗА СХЕМОЮ ПОДВІЙНОГО ТРИКУТНИКА НА БАЗІ ІНВЕРТОРІВ ІЗ СЕРЕДНЬОЮ ТОЧКОЮ В КОЛІ ЖИВЛЕННЯ ТА З БАГАТОЗОННОЮ СИНХРОННОЮ ШІМ

В. Олещук*, докт. техн. наук, В. Ермуратський, докт.техн.наук
Інститут енергетики Молдови,
вул. Академічна, 5, Кишинів, МД-2028, Молдова,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-7413-4867

Показано, що модифіковані для регулювання двох інверторів із середньою точкою джерела живлення алгоритми синхронної багатозонної ШІМ дають змогу забезпечити синхронізацію та симетрію форм напруги на інверторних обмотках перетворювальної системи трансформаторного типу (перспективної для використання в потужних електроприводах змінного струму, що регулюються) за будь-яких режимів функціонування, включно з режимами роботи при дробових співвідношеннях між частотою комутації вентилів інверторів і вихідною частотою системи. У такому випадку напруга на інверторних обмотках трансформатора має чверть-хвильову симетрію, а в її спектрі відсутні парні гармоніки та субгармоніки. Виконано моделювання процесів у системі з двома інверторами, що регулюються на основі трьох різновидів синхронної багатоозонної ШІМ. Бібл. 9, рис. 5, табл. 1.
Ключові слова: інвертор, електропривод змінного струму, широтно-імпульсна модуляція.ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С ОБМОТКАМИ ТРАНСФОРМАТОРА ПО СХЕМЕ ДВОЙНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА НА БАЗЕ ИНВЕРТОРОВ СО СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ В ЦЕПИ ПИТАНИЯ И С МНОГОЗОННОЙ СИНХРОННОЙ ШИМ

В. Олещук, докт. техн. наук, В. Ермуратский, докт.техн.наук
Институт энергетики Молдовы,
ул. Академическая, 5, Кишинев, МД-2028, Молдова,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Показано, что модифицированные применительно к регулированию двух инверторов со средней точкой источника питания алгоритмы синхронной многозонной ШИМ позволяют обеспечить синхронизацию и симметрию форм напряжения на инверторных обмотках преобразовательной системы трансформаторного типа (перспективной для использования в мощных регулируемых электроприводах переменного тока) при любых режимах функционирования, включая режимы работы при дробных соотношениях между частотой коммутации вентилей инверторов и выходной частотой системы. При этом напряжение на инверторных обмотках трансформатора обладает четвертьволновой симметрией, и в его спектре отсутствуют четные гармоники и субгармоники. Выполнено моделирование процессов в системе с двумя инверторами, регулируемыми на основе трех разновидностей синхронной многозонной ШИМ. Библ. 9, рис. 5, табл. 1.
Ключевые слова: инвертор, электропривод переменного тока, широтно-импульсная модуляция.

Література
1. Park Y., Ohn S., Sul S-K. Multi-level operation with two-level converters through a double-delta source connected transformer. Journal of Power Electronics. 2014. Vol. 14. No 6. Pp. 1093–1099. DOI: https://doi.org/10.6113/JPE.2014.14.6.1093
2. Park Y., Yoo J.-M., Sul S-K. Current regulation and fault tolerance in double-delta sourced transformer. IEEE Energy Conversion Congress and Exposition. ECCE’2015. Montreal, Canada, 2015. Pp. 1541–1548. DOI: https://doi.org/10.1109/ECCE.2015.7309877
3. Park Y., Yoo J.-M., Sul S-K. Double-delta sourced winding for dual winding induction machine. IEEE Int’l Conf. on Power Electronics - ECCE Asia. ICPE-ECCE Asia. Seoul, Korea, 2015. Pp. 77–85. DOI: https://doi.org/10.1109/ICPE.2015.7167770
4. Park Y., Sul S.-K. Pulsewidth modulation strategy in double-delta sourced winding. IEEE Energy Conversion Congress and Exposition. ECCE’2016. Milwaukee, USA. 2016. Pp. 1–8. DOI: https://doi.org/10.1109/ECCE.2016.7855370
5. Park Y., Yoo J.-M., Sul S.-K. Vector control of double-delta sourced winding for a dual-winding induction machine. IEEE Trans. Ind. Appl. 2017. Vol. 53. No 1. Pp. 171–180. DOI: https://doi.org/10.1109/TIA.2016.2604313
6. Park Y., Yoo J.-M., Sul S.-K. Pulsewidth modulation strategy in double-delta sourced winding. IEEE Trams. Ind. Appl. 2018. Vol. 54. No 3. Pp. 2550–2559. DOI: https://doi.org/10.1109/TIA.2018.2806880
7. Oleschuk V. Profumo F., Tenconi A., Bojoi R., Stankovic A.M. Cascaded three-level inverters with synchronized space-vector modulation. IEEE Ind. Appl. Soc. Conf. IAS’2006. Tampa, USA, 2006, Pp. 595–602. DOI: https://doi.org/10.1109/IAS.2006.256588
8. Oleschuk V., Griva G., Profumo F., Tenconi A. Synchronized PWM control of symmetrical six-phase drives. IEEE Int’l Conf. on Power Electronics. ICPE’2007. Daegy, Korea, 2007. Pp. 147–152. DOI: https://doi.org/10.1109/ICPE.2007.4692366
9. Oleschuk V., Barrero F. Standard and non-standard approaches for voltage synchronization of drive inverters with space-vector PWM: A survey. International Review of Electrical Engineering. 2014. Vol. 9. No 4. Pp. 688–707.  DOI: https://doi.org/10.15866/iree.v9i4.1852

Надійшла 28.02.2020

PDF