Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.55.067

УДК [(621.314.222.6:538.7).004.17:621.365.5].001.2

ТЕПЛОВА СТІЙКІСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА ДО ДІЇ ГЕОМАГНІТНИХ СТРУМІВ

В.Ф. Іванков1, канд. техн. наук, А.В. Басова2, канд. техн. наук, І.В. Хімюк3, канд. техн. наук
1,2-ПрАТ «Запоріжтрансформатор»,
Дніпровське шосе, 3, Запоріжжя, 69600, Україна
3-Інститут електродинаміки НАН України
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Визначено частотний спектр струму намагнічування, який збуджується додатково до номінального струму в обмотці вищої напруги. Розрахунками магнітного поля, втрат, а також нагрівів обмоток, елементів конструкції та бака підтверджено теплову стійкість п'ятистрижневого трансформатора потужністю 630 МВА до дії геомагнітних індукованих струмів. Бібл. 6, рис. 3.
Ключові слова: трансформатори, геомагнітні індуковані струми, втрати, нагрів, розрахунки.ТЕПЛОВАЯ СТОЙКОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА К ДЕЙСТВИЮ ГЕОМАГНИТНЫХ ТОКОВ

В.Ф. Иванков1, канд. техн. наук, А.В. Басова2, канд. техн. наук, И.В. Химюк3, канд. техн. наук
1,2-ЧАО «Запорожтрансформатор»,
Днепровское шоссе, 3, Запорожье, 69600,Украина
3-Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Определен частотный спектр тока намагничивания, который возбуждается дополнительно к номинальному току в обмотке высшего напряжения. Расчетами магнитного поля, потерь, а также нагревов обмоток, элементов конструкции и бака подтверждена тепловая стойкость пятистержневого трансформатора мощностью 630 МВА к действию геомагнитных индуктируемых токов. Библ. 6, рис. 3.
Ключевые слова: трансформаторы, геомагнитные индуктируемые токи, потери, нагрев, расчеты.

Література
1. IEC 60076-7. 2018. Power transformers-Part 7: Loading guide for mineral-oil-immersed power transformers. 89.
2. IEEE Std C57.163-2015. IEEE Guide for Establishing Power Transformer Capability while under Geomagnetic Disturbances. 38.
3. Effects of Geomagnetic Disturbances on the Bulk Power System. GMDTF Interim report: Norton American Electric Reliability Corporation. 2012. 137 p.
4. Bolduc L., Aubin J. Effect of direct currents in power transformers. Part I. A general theoretical approach. Part II. Simplified calculations for large transformers. Electric Power Systems Research, 1977-1978. No 1. Pp. 291-304. DOI: https://doi.org/10.1016/0378-7796(78)90016-0
5. Іванков В.Ф., Басова А.В., Хімюк І.В. Методи моделювання трансформаторів та реакторів. Київ: Наш формат, 2017. 490 с.
6. Ivankov V.F., Basova A.V. Calculation of geomagnetic induced currents effecting on the high-power transformer. Electrical Engineering And Power Engineering, 2019. No 4. Pp. 8-21.

Надійшла 05.01.2020

PDF