Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.49.017

УДК 621.316.5

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

М.Ф. Сопель1, докт. техн. наук, А.В. Панов2, В.І. Паньків3, Є.М. Танкевич4, докт. техн. наук
1– МПП «АНІГЕР»,
вул. Гарматна, 2, Київ, 03680, Україна
2-4– Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Виконано аналіз основних вимог нормативних документів ОЕС України, стандартів Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК), Американського національного інституту стандартів (ANSI) та Інституту інженерів-електриків (ІЕЕЕ) щодо високовольтних вимикачів у частині, що стосується їх номінальних значень, експлуатаційних характеристик, вибору та застосування систем моніторингу, дослідження, аналізу і звітності про відмови. Показано актуальність та значимість оновлення і гармонізації нормативного забезпечення високовольтних вимикачів та їх моніторингу з міжнародними стандартами. Бібл. 24, табл. 1.
Ключові слова: нормативне забезпечення, вимикач, моніторинг, оновлення, розроблення, відмова, звітність.

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

М.Ф. Сопель1, докт. техн. наук, А.В. Панов2, В.И. Панькив3, Е.Н. Танкевич4, докт. техн. наук
1– МЧП «АНИГЕР»,
ул. Гарматная, 2, Киев, 03680, Украина
2-4– Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

Выполнен анализ основных требований нормативных документов ОЭС Украины, стандартов Международной электротехнической комиссии (МЭК), Американского национального института стандартов (ANSI) и Института инженеров-электриков (ІЕЕЕ), относящихся к высоковольтным выключателям в части, касающейся их номинальных значений, эксплуатационных характеристик, выбора и применения систем мониторинга, исследования, анализа и отчетности об отказах. Показаны актуальность и значимость обновления и гармонизации нормативного обеспечения высоковольтных выключателей и их мониторинга с международными стандартами. Библ. 24, табл. 1.
Ключевые слова: нормативное обеспечение, выключатель, мониторинг, обновление, разработка, отказ, отчетность.

Література
1. ГОСТ 12450-82 Выключатели переменного тока на номинальные напряжения от 110 до 750 кВ. Технические требования к отключению ненагруженных воздушных линий и методы испытаний. 1982. 8 с.
2. ГОСТ 18397-86 Выключатели переменного тока на номинальные напряжения 6 - 220 кВ для частых коммутационных операций. Общие технические условия. 1986. 31 с.
3. ГОСТ 4.176-85 СПКП. Аппараты электрические высоковольтные. Номенклатура показателей. 1986. 17 с.
4. ГОСТ 687-78 Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия. 1980. 53 с.
5. ДСТУ 2848-94 Апарати електричні комутаційні. Основні поняття. Терміни та визначення. 1994. 17 с.
6. ДСТУ EN 62271-104:2016 Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 104. Перемикачі змінного струму для номінальної напруги понад 52 кВ (EN 62271-104:2015, IDT). 2016.
7. ДСТУ ЕN 62271-1:2015 Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 1. Загальні технічні вимоги (ЕN 62271-1:2008, IDT). 2015. 8 с.
8. Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. Київ, 2012. 250 с. Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=35016.
9. СОУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016. Стандарт операційної безпеки функціонування Об’єднаної енергетичної системи України. Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика. Частина 1. Технічна політика у сфері побудови та експлуатації магістральних і міждержавних електромереж. СОУ. НТЦЕ ДП НЕК Укренерго. Київ, 2015. 111 с.
10. СОУ НЕК 20.261:2017. Технічна політика ДП НЕК Укренерго у сфері розвитку та експлуатації магістральних і міждержавних електричних мереж. ДП НЕК Укренерго. Київ, 2017. 84 с. Режим доступу: https://ua.energy/wp-content/uploads/2016/12/Tehnichna-polityka-redaktsiya-2.pdf.
11. ANSI C37.06 Switchgear - AC High-voltage circuit breakers rated on a symmetrical current basis , preferred ratings and related required capabilities. 2000.
12. CAN/CSA-Q634-91. Risk analysis requirements and guidelines. CSA, Toronto. 1991. 59 p.
13. IEC 60812:2006. Analysis techniques for system reliability. Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA). 2006. 93 p.
14. IEC 62271-1:2007. High-voltage switchgear and controlgear.  Part 1: Common specification. 2007. 252 p.
15. IEC 62271-100:2008. High-voltage switchgear and controlgear.  Part 100: Alternating-current circuit-breakers. 2008. 1516 p.
16. IEEE 100-2000. The authoritative dictionary of IEEE standards terms, seventh edition. 2000. 1352 p.
17. IEEE 493-2007. IEEE Recommended Practice for the Design of Reliable Industrial and Commercial Power Systems (IEEE Gold Book). 2007. 426 p.
18. IEEE C37.04-1999/Cor 1-2009. IEEE Standard for rating structure for AC high-voltage circuit breakers (Corrigendum to IEEE C37.04-1999). 2009.
19. IEEE C37.09-1999. IEEE Standard test procedure for AC high-voltage circuit breaker rated on a symmetrical current basis. 1999.
20. IEEE C37.10.1-2000. IEEE Guide for the selection of monitoring for circuit breakers. 2001. 55 p.
21. IEEE C37.10-1995. IEEE Guide for diagnostics and failure investigation of power circuit breakers. 1995.
22. IEEE C37.12-2008. IEEE Guide for specifications of high-voltage circuit breaker (over 1000 Volts). 2008.
23. IEEE C37.10-2011. IEEE Guide for investigation, analysis, and reporting of power circuit breaker failures. 2011. 59 p.
24. Ruben D. Garzon, High voltage circuit breakers: design and application. 2nd edition, revised and expanded. New York, Basel: Marcel Dekker, Inc., 2002. 456 p. DOI: https://doi.org/10.1201/9780203910634