Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

Збірник наукових праць. Вип. 45, 2016 рік
ЗМІСТ

 

 
ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА РИНКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Лук’яненко Л.М., Гончаренко І.С. Аналіз режимів роботи сонячних електричних станцій залежно від зовнішніх факторів 5
Денисюк С.П., Горенко Д.С. Обмінні процеси в трифазних автономних системах електроживлення 9
Тугай Ю.І., Лиховид Ю.Г. Моделювання впливу коронного розряду на перенапруги в несиметричних режимах ліній електропередачі надвисокої напруги 16
Чиженко О.І., Трач І.В. Аналіз електромагнітних процесів у системі мережа-ТРК у режимі плавного регулювання реактивної потужності. Оцінка впливу параметрів мостового ТРК на його електромагнітну сумісність з мережею 20
Сегеда М.С., Бахор З.М., Гапанович В.Г. Оптимізація режимів підстанцій електричних мереж 30
Блінов І.В., Парус Є.В., Іванов Г.А. Дослідження організації конкурентної моделі ринку електроенергії України з урахуванням мережевих обмежень в ОЕС України 34
 
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ
Гаврилюк С.І., Карлов О.М., Кондратенко І.П., Крищук Р.С., Ращепкін А.П. Моделювання торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з двошаровим масивним дисковим ротором 40
Мартынов В.В., Лебедев Б.Б. Геометрическая оптимизация силового трансформатора импульсного источника электропитания 50
Бібік О.В. Вентильно-індукторний привод насосної установки багатоповерхового будинку 59
Гребеников В.В., Прыймак М.В. Влияние жидкостного охлаждения на характеристики электрической машины с постоянными магнитами 63
Циганкова Г.А. Розрахунок магнітного поля в робочій зоні електродинамічного гальма при нерухомому роторі 70
Мельник А.М. Математичне моделювання радіальних електромагнітних сил при розпресуванні крайніх листів осердя статора турбогенератора 76
 
ЕЛЕКТРИЧНІ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
Тесик Ю.Ф., Пронзелева С.Ю., Мороз Р.М. Аналіз статики стабілізаторів основної гармоніки в діапазоні частот мережі 81
Липківський К.О., Можаровський А.Г. Підвищення ефективності використання вольтододавчих трансформаторів з секціонованими обвитками у складі стабілізатора напруги змінного струму 86
Малахатка Д.О. Силові схеми гібридних фільтрокомпенсуючих перетворювачів для трифазних систем з нелінійними та змінними навантаженнями 92
 
ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
Кучерявая И.Н. Влияние концентрации микровключений на распределение электрического поля в полиэтиленовой изоляции 102
Петухов И.С., Акинин К.П. Замена обмотки электрической машины намагниченной средой при моделировании магнитного поля в области лобовых частей 108