Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

Збірник наукових праць. Вип. 39
ЗМІСТ

 


 
ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ

 
Тугай Ю.І., Мельничук В.А. Перехідні процеси в розподільчих пристроях електростанцій з елегазовими вимикачами 5
Тугай І.Ю. Визначення наявності умов виникнення ферорезонансного процесу в електричних мережах високої напруги 9
Бардик Є.І., Костерєв М.В., Болотний М.П. Підвищення надійності функціонування енергокомпаній на основі оцінки ризику виникнення аварійних ситуацій при відмовах електрообладнання 13

 
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

 
Антонов А.Е., Филоменко А.А. Активная компенсация реактивных моментов в электрических машинах магнитоэлектрического типа 20
Левицький А.С., Новік А.І. Огляд деяких схем охолодження турбогенераторів і контролю вологості охолоджувального водню 24
Крищук Р.С., Ращепкін А.П. Огляд електроприводів кульових барабанних млинів 29
Титко О.І., Мистецький В.А. Математична модель, методика та результати розрахунку зусиль у стяжних призмах осердя статора турбогенератора за наявності дефектів на основі методу трьох моментів 38
Пересада С.М., Коноплінський М.А., Трандафілов В.М. Векторне керування моментом асинхронного двигуна, адаптивне до варіацій активних опорів статора і ротора, побудоване на основі нелінійного принципу розділення 44
Пушкар М.В., Бур’ян С.О., Михайленко В.В. Регулювання напруги асинхронних генераторів з самозбудженням за допомогою сімісторно-комутованої конденсаторної батареї 52
Трегуб М.І. Обґрунтування магнітної системи дугостаторного вітроелектричного генератора з кільцеподібним ротором 57

 
ЕЛЕКТРИЧНІ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

 
Щерба А.А., Супруновская Н.И., Белецкий О.А. Энергетические характеристики суперконденсаторов при их заряде от источника напряжения и разряде на резистивную нагрузку 65
Липківський К.О., Можаровський А.Г. Можливості реструктуризації виконавчого органу стабілізатора змінної напруги з вольтододавчими трансформаторами 74
Руденко Ю.В. Влияние неидеальности трансформатора на процессы в прямоходовом двухтактном преобразователе 79

 
ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

 
Щерба М.А. Электрофизическая постановка задачи о расчете сильного электрического поля в полиэтиленовой изоляции с учетом ее нелинейных характеристик 83

 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ

 
Щерба А.А., Ломко Н.А., Супруновская Н.И. Энергетические процессы в магнитодинамических установках при питании их электромагнитов от тиристорных регуляторов напряжения с накопительными конденсаторами 93
Шидловский А.К., Павлов В.Б. Особенности создания и эксплуатации внутригородского электромобильного транспорта 99
Виштак Т.В., Карлов А.Н., Кондратенко И.П., Ращепкин А.П. Синхронный привод магнитной системы на постоянных магнитах для возбуждения вращающегося магнитного поля в кристаллизаторе 106
Глухенький А.И., Гориславец Ю.М., Максименко В.Ю., Токаревский А.В. Расчетное исследование влияния конструктивных параметров на эффективность однофазного перемешивателя жидкого металла 114

 
ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

 
Гречко В.В., Варський Г.М., Танкевич Є.М. Визначення вимог до метрологічних характеристик електромагнітного давача електронного трансформатора струму 121
Стогній Б.С., Сопель М.Ф., Яковлєва І.В., Варський Г.М., Танкевич Є.М. Вплив похибок вимірювання напруги та струму лінії на точність визначення місця короткого замикання 128