Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

The National Academy of Sciences of Ukraine


The Institute of Electrodynamics

About Institute

Збірник наукових праць. Вип. 44, 2016 рік
There are no translations available.

ЗМІСТ

 

 
ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ
Буткевич О.Ф., Костиря І.А. Використання FACTS для підвищення пропускної здатності електричних мереж 5
Кучанський В.В. Експрес-метод оцінки та прогнозу резонансних перенапруг у магістральних електричних мережах 12
Парфенюк А.О., Гоголюк П.Ф., Гречин Т.М. Формування топології електропостачальних систем на основі методів дискретної оптимізації й обчислювальної геометрії 16
Тугай І.Ю., Мельничук В.А. Ферорезонансні процеси на підстанціях з елегазовими вимикачами та електромагнітними трансформаторами напруги 21
Кузнецов Б.И., Никитина Т.Б., Бовдуй И.В., Волошко А.В., Виниченко Е.В. Экспериментальные исследования макета замкнутой системы активного экранирования магнитного поля трехфазной линии электропередачи 26
Войтех В.О. Енергетичні комірки для відновлюваних джерел енергії 29
Колесникова Н.Ф., Козлова О.І., Литвинова О.А. Інтелектуалізована система для релейного захисту 34
 
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ
Титко О.І., Мистецький В.А., Крамарський В.А. Математичне моделювання вібраційних процесів у системі кріплення осердя статора турбогенератора при раптовому обриві стяжних призм 43
Левицький А.С., Зайцев Є.О., Кромпляс Б.А. Похибки ємнісного вимірювача зазору в гідрогенераторі 50
Карлов О.М., Кондратенко І.П., Крищук Р.С., Ращепкін А.П. Електромагнітні процеси торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з паралельним включенням обмоток протилежних статорів 56
Сорокіна Н.Л. Закони регулювання потоками охолодження крайніх пакетів осердя статорів турбогенераторів у номінальному режимі для забезпечення мінімальної тангенціальної нерівномірності температури 64
Мазуренко Л.І., Джура О.В. Математична модель автономного електрогенеруючого комплексу з асинхронними генераторами та єдиним напівпровідниковим перетворювачем збудження 69
Антонов А.Е., Петухов И.С. Ленточные магнитопроводы из аморфного железа в электрических машинах магнитоэлектрического типа 78
Головань І.В. Визначення втрат, обумовлених вищими гармоніками електромагнітного поля в асинхронному двигуні 82
Мельник А.М. Фізичне моделювання електромагнітних віброзбуджуючих сил при розпресуванні шихтованого осердя статора турбогенератора 88
Krivoplias-Volodina L., Gavva A., Yakymchuk M. The research mechanical dynamic of model of the asynchronous engine in systems of continuous transport 94
Оноприч В.П. Основні характеристики та параметри схеми заміщення асинхронних двигунів з урахуванням зміни магнітного стану магнітопроводів 100
 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
Щерба А.А., Ломко Н.А. Бесконтактный заряд емкостного накопителя с использованием трансформатора Тесла 104
Золотарев В.М., Белянин Р.В., Подольцев А.Д. Анализ электромагнитных процессов в индукционной канальной печи, используемой в кабельной промышленности 110
Кучерявая И.Н. Подходы к моделированию электрического поля в полиэтиленовой изоляции с микровключениями 115
Гориславец Ю.М., Глухенький А.И., Бондар А.И. Перемешивание жидкой стали в ковше пульсирующим магнитным полем 123
Кабан В.П. Ефективність застосування індуктивно-ємнісних перетворювачів Г-подібної структури в системах комбінованого живлення 129