Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

The National Academy of Sciences of Ukraine


The Institute of Electrodynamics

About Institute

Збірник наукових праць. Вип. 40, 2015 р
There are no translations available.

ЗМІСТ


 


 
ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА РИНКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

 
Авраменко В.М., Гурєєва Т.М., Бабіч Н.О., Янкіна А.О. Дослідження алгоритму скоординованого керування перетинами для забезпечення стійкості енергооб’єднання 5
Тугай Ю.І. Нормалізація режимів електричних мереж при паралельній роботі 10
Бець О.Ю. Зменшення часу відновлення електропостачання споживачів за допомогою індикаторів пошкодження повітряних ліній 14
Трач І.В. Застосування оптимізації з заданим розподілом ранжованих змінних для зменшення втрат в електричній мережі 21
Черненко П.О., Мартинюк О.В., Заславський А.І. Забезпечення статистичної однорідності добових графіків електричного навантаження енергоємних підприємств при короткостроковому прогнозуванні навантаження енергосистеми 26
Кузнецов В.Г., Тугай І.Ю., Мельничук В.А. Вплив явища гістерезису на виникнення нетрадиційних ферорезонансних процесів у електричних мережах 34
Шполянський О.Г. Параметри наближених ліній 750 кВ та характеристики їх вхідного опору в паузі однофазного автоматичного повторного включення 39
Кошман В.І., Сабарно Л.Р., Севастюк І.М. Пристрій захисту розподільної електричної мережі від обриву проводу 44
Колесникова Н.Ф., Литвинова О.А., Козлова О.І., Герман О.І . Програмне забезпечення формування базових інформаційно-ситуаційних моделей складних електричних мереж для визначення місця пошкодження ліній електропередачі 110...750 кВ 49
Павловський В.В., Леньга О.В. Формування підходу до верифікації динамічної моделі енергосистеми 55
Блінов І.В., Парус Є.В. Дослідження принципів побудови функцій чистого експорту при сполученні ринків електроенергії 60
Стогній О.В., Каплін М.І., Білан Т.Р. Моделювання імпорту вуглецевмісних енергоносіїв для енергетичного комплексу країни з урахуванням вимог її енергетичної безпеки 67

 
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

 
Мазуренко Л.І., Джура О.В., Романенко В.І. Математична модель вітроелектричної станції та алгоритм керування веденим асинхронним генератором в режимі роботи на мережу постійного струму 76
Титко О.І., Мистецький В.А. Аналіз впливу кількості зруйнованих шпильок статора турбогенератора на механічні характеристики стяжних призм 85
Гуторова М.С. Моделювання магнітного поля в проміжку асинхронних двигунів за виткових замикань обмотки статора 90

 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

 
Ноговицын А.В., Подольцев А.Д., Кучерявая И.Н. Трехмерное моделирование гидродинамических процессов в двухвалковом кристаллизаторе при различных способах подачи металла 95
Гориславець Ю.М., Глухенький О.І., Максименко В.Ю., Бондар О.І. Порівняльний аналіз двох конструктивних рішень електромагнітного перемішувача рідкого металу з почерговою дією пульсуючого і біжучого магнітних полів 103
Переверзев А.В., Литвиненко Т.Н. Оценка электрофизических параметров разрядов для электроустановок нейтрализации диоксида серы 109
Щерба М.А. Математическое моделирование сильных электрических полей в нелинейных и неоднородных диэлектрических средах 115
Ламеко О.Л., Левицький А.С., Жук А.П., Жук І.А. Вимірювач точки роси повітряного охолоджувального середовища генератора-двигуна СВО 1225/255-40 УХЛ 4 119
Кабан В.П. Порівняльний аналіз електричних систем комбінованого живлення для технологічного обладнання 127