Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.55.090

УДК 621.313

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ІНДУКТОРА ДЛЯ МАГНІТОП-ЛАСТИЧНОГО ЕФЕКТУ В НЕМАГНІТНИХ МЕТАЛЕВИХ ПЛАСТИНАХ

Р.С. Крищук, канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-1933-0144

Для оброблення металевих електропровідних немагнітних пластин зі зварними швами з метою досягнення магнітопластичного і електропластичного ефектів запропоновано індуктор з П-подібним магнітопроводом. Використано методику моделювання електромагнітного поля в двовимірній постановці, яка враховує: товщину металевої пластини, повітряний проміжок між магнітопроводом і пластиною, детальні розміри індуктора, залежність активного опору від тривалості імпульсу, індуктивність лобових частин обмотки, додатковий опір від вихрових струмів у пластині в зоні лобових частин. Виконано розрахунок параметрів конкретного індуктора. Порівняно параметри індуктора, розрахованого за розробленою методикою, з параметрами, розрахованими в тривимірній постановці методом скінченних елементів. Показано, яким чином міняються параметри індуктора у разі насичення магнітопроводу. Бібл. 5, рис. 3.
Ключові слова: магнітопластичний ефект, П-подібний магнітопровід, імпульсний індуктор, активний опір, індуктивність.ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ИНДУКТОРА ДЛЯ МАГНИТОПЛАСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В НЕМАГНИТНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИНАХ

Р.С. Крищук, канд. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Для обработки металлических электропроводящих немагнитных пластин со сварными швами с целью достижения магнитопластического и электропластического эффектов предложен индуктор с П-образным магнитопроводом. В работе представлена методика моделирования электромагнитного поля в двумерной постановке, которая учитывает: толщину металлической пластины, воздушный промежуток между магнитопроводом и пластиной, подробные размеры индуктора, зависимость активного сопротивления от длительности импульса, индуктивность лобовых частей обмотки, дополнительное сопротивление от вихревых токов в пластине зоны лобовых частей. Выполнен расчет параметров конкретного индуктора. Выполнено сравнение параметров индуктора, рассчитанного по представленной методике, с параметрами, рассчитанными в трехмерной постановке методом конечных элементов. Показано, каким образом меняются параметры индуктора при насыщении магнитопровода. Библ. 5, рис. 3.
Ключевые слова: магнитопластический эффект, П-образный магнитопровод, импульсный индуктор, активное сопротивление, индуктивность.

Фінансується за держбюджетною темою «Розвиток теорії електрофізичних процесів в імпульсних системах електромагнітної обробки електропровідних середовищ» ( шифр «Бар’єр-2»), яка виконується за Постановою Бюро ВФТПЕ НАНУ 04.07.2018, протокол № 11. Державний реєстраційний № 0117U007714.Література
1. Лобанов Л.М., Кондратенко І.П., Жильцов А.В., Карлов О.М., Пащин М.О., Васюк В.В., Ящук В.А. Нестаціонарні електрофізичні процеси в системах зниження залишкових напружень зварних з’єднань Технічна електродинаміка. 2016. № 6. С. 10–19. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.06.010
2. Васильев М.А. Особенности пластической деформации металлов и сплавов в магнитном поле. Обзор. Успехи физики металлов. 2007. т. 8. С. 65–105. DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.08.01.065
3. Кузнецов Н.Н. Влияние электро- и магнитно-импульсного воздействия на заготовку. Обработка материалов давлением. 2010. № 3 (24). С. 126–129.
4. Комшина А.В., Помельникова А.С. Перспективность метода низкоэнергетической обработки материалов с использованием магнитного поля. Научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. Наука и Образование. 2012. Эл. № ФС77 – 48211. С. 463–488. DOI: https://doi.org/10.7463/0912.0454270
5. Постников И.М. Проектирование электрических машин. Киев: Государственное издательство технической литературы УССР, 1952. 736 с.

Надійшла 23.10.2019

PDF