Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.55.016

УДК 621.314.5

СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПОСТІЙНИМ СТРУМОМ. ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПЕРЕТВОРЮВАЧА З ЛІНІЙНОЮ КОМУТАЦІЄЮ

В.В. Павловський*, докт. техн. наук, А.В. Приходько
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-9158-8377

Представлено короткий огляд, описано основні питання, що можуть бути вирішені в разі використання систем передачі постійного струму (HVDC). Виконано порівняння двох технологій систем HVDC – перетворювачі з лінійною комутацією на основі перетворювачів струму (Line Commutated Converter – LCC) та перетворювачі напруги (Voltage Source Converter – VSC). Проведено розрахунки усталених режимів та перехідних процесів, що дали змогу оцінити поведінку моделі та провести аналіз головних параметрів системи передачі постійним струмом на основі перетворювача з лінійною комутацією в програмному забезпеченні DIgSILENT PowerFactory. Бібл. 11, рис. 4, табл. 1.
Ключові слова: передача електричної енергії, постійний струм, HVDC, LCC, VSC, PowerFactory.СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ. ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ЛИНЕЙНОЙ КОММУТАЦИЕЙ

В.В. Павловский, докт. техн. наук, А.В. Приходько
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

В статье представлен краткий обзор, описаны основные вопросы, которые могут быть решены с помощью использования систем передачи постоянного тока (HVDC). Выполнено сравнение двух технологий систем HVDC – преобразователи с линейной коммутацией на основе преобразователей тока (Line Commutated Converter - LCC) и преобразователи напряжения (Voltage Source Converter - VSC). Выполнены расчеты установившихся режимов и переходных процессов, которые позволили оценить поведение модели и провести анализ основных характеристик системы передачи постоянным током на основе преобразователя с линейной коммутацией в программном обеспечении DIgSILENT PowerFactory. Библ. 11, рис. 4, табл. 1.
Ключевые слова: передача электрической энергии, постоянный ток, HVDC, LCC, VSC, PowerFactory.

Фінансується за держбюджетною темою «Розвиток теорії, розроблення методів інтелектуалізації технологічних процесів та засобів керування, моніторингу, діагностування і вимірювання в електроенергетичних та електротехнічних системах» (шифр: «Інтехен 2»), що виконується відповідно до постанови Президії НАН України від 18.12.2019 № 339 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2020 рік». Державний реєстраційний номер 0120U002125.Література
1. Crippling blackout hits tens of millions in South America. URL: www.cbsnews.com (accessed 20.06.2019)
2. Andersson G., Donalek P., Farmer R., Hatziargyriou N., Kamwa I., Kundur P., Martins N., Paserba J., Pourbeik P., Sanchez-Gasca J., Schulz R., Stankovic A., Taylor C., Vittal V. Causes of the 2003 major grid blackouts in North America and Europe, and recommended means to improve system dynamic performance. IEEE Transactions on power systems 2005. Vol. 20. No 4. Pp. 1922-1928. DOI: https://doi.org/10.1109/TPWRS.2005.857942
3. DIgSILENT PowerFactory 2018. User Manual. URL: https://www.digsilent.de (accessed 07.03.2019)
4. Dr Radnya A Mukhedkar. Introduction to HVDC, LCC & VSC – Comparison, Alstom. URL:https://sarienergy.org/oldsite/PageFiles/What_We_Do/activities/HVDC_Training/Presentations/Day_7/LCC_vs_VSC_ALSTOM.pdf3 (accessed 06.03.2019)
5. Dr RL Sellick, M Åkerberg. Comparison of HVDC Light (VSC) and HVDC Classic (LCC) Site Aspects, for a 500MW 400kV HVDC Transmission Scheme. 10th IET International Conference on AC and DC Power Transmission (ACDC 2012). Birmingham, UK, 4-5 Dec. 2012. Pp. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1049/cp.2012.1945
6. Lennart Carlson. High Voltage DC Lines (HVDC), ABB Review 3. 2005. Pp. 42-46.
7. João Jesus, Rui Castro, J.M. Ferreira de Jesus. HVDC Connection of Offshore Wind Parks: VSC vs LCC with STATCOM. 11th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation. Lisbon, Portugal, 17-19 Oct. 2011. Pp. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1109/EPQU.2011.6128916
8. Szechtman M., Wess T. and Thio C.V. A benchmark model for HVDC system studies. International Conference on AC and DC Power Transmission. London, 17-20 Sept. 1991. Pp. 374-378
9. Faruque M.O., Zhang Y., Dinavahi V. Detailed modeling of CIGRE HVDC benchmark system using PSCAD/EMTDC and PSB/SIMULINK. IEEE Transactions on Power Delivery. Volume 21. No 1. Jan. 2006. Pp. 378-387. DOI: https://doi.org/10.1109/TPWRD.2005.852376
10. Do-Hoon Kwon, Hyeon-Jin Moon, Rae-Gyun Kim, Chan-Gi Kim, Seung-Ill Moon. Modeling of CIGRE Benchmark HVDC System Using PSS/E Compared with PSCAD. 2015. 5th International Youth Conference on Energy (IYCE). Pisa, Italy, 27-30 May 2015. DOI: https://doi.org/10.1109/IYCE.2015.7180781
11. Guo-Jie Li, Lie T.T., Yuan-Zhang Sun, Si-Ye Ruan, Ling Peng, Xiong Li. Applications of VSC-Based HVDC in Power System Stability Enhancement. Singapore, 29 Nov. 2 Dec. 2005. DOI: https://doi.org/10.1109/IPEC.2005.206937

Надійшла 03.01.2020

PDF