Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.55.011

УДК 621.314

ОДНОФАЗНИЙ ГІБРИДНИЙ ФІЛЬТР НА ВХОДІ ВИПРЯМЛЯЧА З ЄМНІСНИМ ФІЛЬТРОМ ТА АКТИВНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

Ю.В. Маруня *
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-0071-1702

Розглянуто способи покращення якості електричної енергії однофазного мостового випрямляча з ємнісним фільтром та активним навантаженням. Проведено математичне моделювання пристроїв фільтрації струму для такої установки і наведено їх розрахункові характеристики. Встановлено переваги використання гібридного фільтру, що складається з активного фільтру та пасивного LMC-фільтру. Бібл. 8, рис. 3, табл. 1.
Ключові слова: гібридний фільтр, реактивні елементи, активне навантаження, ємність.ОДНОФАЗНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ С ЕМКОСТНЫМ ФИЛЬТРОМ И АКТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ

Ю.В. Маруня
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Рассмотрены способы улучшения качества электрической энергии однофазного мостового выпрямителя с емкостным фильтром и активной нагрузкой. Проведено математическое моделирование устройств фильтрации тока для такой установки и приведены их расчетные характеристики. Установлены преимущества использования гибридного фильтра, состоящего из активного фильтра и пассивного LMC-фильтра. Библ. 8, рис. 3, табл. 1.
Ключевые слова: гибридный фильтр, реактивные элементы, активная нагрузка, емкость.

Фінансується за держбюджетною темою: "Розробка електронного та електротехнічного обладнання для нової технології плавлення та обробки скла та гірських порід індукційними струмами середнього діапазону частот" (шифр «Розплав»), що виконується за Постановою Бюро ВФТПЕ Президії НАН України 05.07.2016 р., протокол № 11. Державний реєстраційний номер теми 0117U002584.Література
1. IEC 61000-3-12:2011. Electromagneticcompatibility. Part 3-2: Limits.-Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16A and ≤ 75A per phase. (дата звернення 10.09.2019).
2. Жаркін А.Ф., Палачов С.О., Новський В.О. Нормативно-правове регулювання якості напруги в електричних мережах з джерелами розосередженої генерації. Київ: Наш формат. 2018. 160 с.
3. Rashid Muhammad H.. Power Electronics Handbook. N.-Y. Academic Press. 2001. 876 p.
4. Губаревич В.Н., Маруня Ю.В. Однофазный широкополосный LMC-фильтр на входе выпрямителя с емкостной нагрузкой. Вестник НТУ Харьковский политехнический институт. 2015. Вып. 12 (1121). С. 398-401.
5. Levin M, Volkov I. Patent USA 2006/0197385b A1, Sep.7, 2006.
6. Волков И.В., Стяжкин В.П., Подейко П.П. Подавление гармоник тока питания мощных однофазных нагрузок. Технічна електродинаміка. 2019. Вип. 5. С. 36-49. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.05.036
7. Волков І.В., Стяжкін В.П., Подейко П.П. Топологія фільтрокомпенсуючих пристроїв для покращення спектра вхідного струму джерел живлення в електротермічних установках із виробництва базальтового супертонкого волокна. Технічна електродинаміка. 2018. Вип. 6. С. 85-88. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.06.085
8. Волков И.В. Новая концепция построения силовых цепей частотно-регулируемых асинхронных электроприводов. Технічна електродинаміка. 1999. Вип. 4. С. 21-26.

Надійшла 16.10.2019

PDF