Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.54.080

УДК 621.316.72

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ЗВЕНОМ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ В ИСТОЧНИКАХ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИСТЕМ ИНДУКЦИОННОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ

А.А. Щерба*, член-корр. НАН Украины, Н.А. Ломко**, канд. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-0200-369X
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-4116-4434

Проведено моделирование и исследование режимов работы полупроводникового преобразователя с промежуточным звеном накопления энергии в системе электропитания магнитодинамической установки (МДУ). Детально исследован процесс управляемого периодического пополнения энергией колебательного контура с нагрузкой. Показана эффективность работы полупроводникового преобразователя в качестве регулятора величины и фазы напряжения на электромагните МДУ, что обеспечивает качественное регулирование электромагнитного давления, воздействующего на расплавленный металл в МДУ. Библ. 6, рис. 4.
Ключевые слова: полупроводниковый преобразователь, промежуточное звено накопления энергии, накопительный и компенсирующий конденсатор, магнитодинамическая установка, электромагнитное давление.

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З ПРОМІЖНОЮ ЛАНКОЮ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ДЖЕРЕЛАХ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИСТЕМ ІНДУКЦІЙНОЇ ТЕРМООБРОБКИ

А.А. Щерба, член-кор. НАН України, М.О. Ломко, канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Проведено моделювання та дослідження режимів роботи напівпровідникового перетворювача з проміжною ланкою накопичення енергії в системі електроживлення магнітодинамічної установки (МДУ). Детально досліджено процес керованого періодичного поповнення енергією коливального контуру з навантаженням. Показано ефективність роботи напівпровідникового перетворювача як регулятора величини і фаз напруги на електромагніті МДУ, що забезпечує якісне регулювання електромагнітним тиском, який діє на розплавлений метал в МДУ. Бібл. 6, рис. 4.
Ключові слова: напівпровідниковий перетворювач, проміжна ланка накопичення енергії, накопичувальний і компенсуючий конденсатор, магнітодинамічна установка, електромагнітний тиск.

 

Фінансується за держбюджетною темою "Розвинути теорію імпульсних і високочастотних перехідних електромагнітних процесів у енергетичних і технологічних резонансних установках та високовольтних кабельних лініях електропередачі" (Шифр "ЕЛКАБ"), що виконується за Постановою Бюро ВФТПЕ 04.07.2017 р., протокол №11. Державний реєстраційний номер роботи 0117U007713.Література
1. Щерба А.А., Подольцев А.Д, Ломко Н.А., Шеховцов В.И. Особенности регулирования величины электромагнитной силы в магнитодинамических установках с помощью тиристорных регуляторов напряжения с фазовым управлением. Технічна електродинаміка. 2005. № 1. С. 61-65.
2. Ломко Н.А. Расширение технологических возможностей магнитодинамических установок с помощью тиристорных регуляторов напряжения. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2005. № 3 (9). С. 26–27.
3. Щерба А.А., Подольцев А.Д, Ломко Н.А. Энергоэффективные режимы работы магнитодинамических установок с использованием тиристорных регуляторов напряжения с фазовым управлением. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2017. № 48. С. 88–93. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.48.088
4. Щерба А.А., Ломко Н.А., Супруновская Н.И. Энергетические процессы в магнитодинамических установках при питании их электромагнитов от тиристорных регуляторов напряжения с накопительными конденсаторами. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2014. № 39. С. 93–99.
5. Супруновская Н.И., Щерба А.А. Процессы перераспределения электрической энергии между параллельно соединенными конденсаторами. Технічна електродинаміка. 2015. № 4. С. 3-11.
6. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей. Москва: Энергия, 1975. 752 с.

Надійшла 17.10.2019

PDF