Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.54.029

УДК 621.311

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКУ І ВИБОРУ УСТАВОК ПАРАМЕТРІВ СПРАЦЬОВУВАННЯ МОДУЛЯ ФАЗОВОГО СЕЛЕКТОРА З СЕКТОРОМ НАВАНТАЖЕННЯ

Н.Ф. Колесникова, О.І. Козлова, О.А. Литвинова
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Представлено результати роботи по створенню програмного забезпечення розрахунку і вибору уставок фазового селектора з сектором навантаження. Мета роботи – доповнити розроблений і впроваджений в промислову експлуатацію в «НЕК Укренерго» та його регіональні диспетчерські центри України Комплекс IEDKK10-RW автоматизованих розрахунків аварійних режимів та уставок мікропроцесорних пристроїв REL6** фірми АВВ для повітряних ліній та автотрансформаторів в складних електричних мережах обсягом до 10000 вузлів програмним забезпеченням для виконання автоматизованих розрахунків та вибору уставок фазового селектора і сектора навантаження. Роботу виконано у зв’язку з необхідністю правильного і надійного вибору пошкодженої фази в разі короткого замикання протягом всієї довжини лінії, що захищається, у всіх режимах та з метою виключення помилкових спрацьовувань при великих перетоках потужності в терміналі на довгих, сильно навантажених лініях для забезпечення ефективної роботи однофазного автоматичного повторного включення на повітряних лініях. Бібл. 1, рис. 7.
Ключові слова: енергосистема, електрична мережа, уставка релейного захисту, коротке замикання, аварійний режим, програмне забезпечення, фазовий селектор, сектор навантаження.ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСЧЕТА И ВЫБОРА УСТАВОК ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ МОДУЛЯ ФАЗОВОГО СЕЛЕКТОРА С СЕКТОРОМ НАГРУЗКИ

Н.Ф. Колесникова, Е.И. Козлова, О.А. Литвинова
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Представлены результаты работы по созданию программного обеспечения расчета и выбора уставок фазового селектора с сектором нагрузки. Цель работы – дополнить разработанный и внедренный в промышленную эксплуатацию в «НЭК Укрэнерго» и его региональные диспетчерские центры Украины Комплекс IEDKK10-RW автоматизированных расчетов аварийных режимов и уставок микропроцессорных устройств REL6 ** фирмы АВВ для воздушных линий и автотрансформаторов в сложных электрических сетях объемом до 10000 узлов программным обеспечением для выполнения автоматизированных расчетов и выбора уставок фазового селектора и сектора нагрузки. Работа выполнена в связи с необходимостью правильного и надежного выбора поврежденной фазы при коротком замыкании на протяжении всей длины линии, которая защищается, во всех режимах с целью исключения ложных срабатываний при больших перетоках мощности в терминале на длинных, сильно нагруженных линиях для обеспечения эффективной работы однофазного автоматического повторного включения на воздушной линии. Библ. 1, рис. 7.
Ключевые слова: энергосистема, электрическая сеть, уставка релейной защиты, короткое замыкание, аварийный режим, программное обеспечение, фазовый селектор, сектор нагрузки.

Робота фінансувалась за рахунок цільової комплексної програми наукових досліджень за темою «Розроблення інтелектуальної системи оперативного аналізу післяаварійного стану електричних мереж для підтримки рішень диспетчера з відновлення електропостачання» (шифр «Об'єднання-3»), що виконувалась за Розпорядженням Президії НАН України від 01.02.2018, протокол № 69. Державний реєстраційний номер 0116U006459.Література
1. Колесникова Н.Ф., Литвинова О.А., Козлова Е.И. Інтелектуалізована система для релейного захисту. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2016. Вип. 44. С. 34–42.

Надійшла 20.03.2019

PDF