Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.52.049

УДК 621.3.01

МЕТОД СИНТЕЗУ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СЛІДКУВАЛЬНИХ СИСТЕМ

Б.І. Кузнецов1*, докт. техн. наук, А.М. Туренко2**, докт. техн. наук, Т.Б. Нікітіна2***, докт. техн. наук, І.В. Бовдуй1****, канд. техн. наук, В.В. Коломієць2*****, канд. техн. наук
1- Інститут технічних проблем магнетизму НАН України,
вул. Індустріальна, 19, Харків, 61106, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
2- Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
вул. Ярослава Мудрого, 25, Харків, 61002, Україна
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-1100-095X
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-5773-1846
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-9826-1123
**** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-3508-9781
***** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-9073-5793

Розроблено метод багатокритеріального синтезу нелінійних робастних електромеханічних слідкувальних систем з параметричною невизначеністю. Матриці коефіцієнтів підсилення нелінійних зворотних зв'язків регулятора та нелінійного спостерігача визначаються на основі рішень рівнянь Гамільтона – Якобі –Беллмана – Айзекса. Вектор мети робастного керування визначається на основі рішення задачі векторного нелінійного програмування, в якій компонентами векторної цільової функції є прямі показники якості, які пред'являються до системи в різних режимах роботи. Наведено результати моделювання та експериментальних досліджень динамічних характеристик синтезованої нелінійної електромеханічної слідкувальної системи. Бібл. 10.
Ключові слова: нелінійна робастна електромеханічна слідкувальна система, багатокритеріальний синтез, динамічні характеристики.

МЕТОД СИНТЕЗА НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМ

Б.И. Кузнецов1, докт. техн. наук, А.Н. Туренко2, докт. техн. наук, Т.Б. Никитина2, докт. техн. наук, И.В. Бовдуй1, канд. техн.наук, В.В. Коломиец2, канд. техн. наук
1- Институт технических проблем магнетизма НАН Украины,
ул. Индустриальная, 19, Харьков, 61106, Украина
2- Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет,
ул. Ярослава Мудрого, 25, Харьков, 61002, Украина

Разработан метод многокритериального синтеза нелинейных робастных электромеханических следящих систем с параметрической неопределенностью. Матрицы коэффициентов усиления нелинейных обратных связей регулятора и нелинейного наблюдателя определяются на основе решений уравнений Гамильтона – Якоби–Беллмана – Айзекса. Вектор цели робастного управления определяется на основе решения задачи векторного нелинейного программирования, в которой компонентами векторной целевой функции являются прямые показатели качества, предъявляемые к системе в различных режимах работы. Приведены результаты моделирования и экспериментальных исследований динамических характеристик синтезированной нелинейной электромеханической следящей системы. Библ. 10.
Ключевые слова: нелинейная робастная электромеханическая следящая система, многокритериальный синтез, динамические характеристики.

Література
1. Александров Е.Е., Богаенко И.Н, Кузнецов Б.И. Параметрический синтез систем стабилизации танкового вооружения. Київ: Техніка, 1997. 112 с.
2. Кондратенко І.П., Жильцов А.В., Пащин М.О., Васюк В.В. Вибір параметрів електромеханічного перетворювача індукційного типу для електродинамічної обробки зварних з’єднань. Технічна електродинаміка. 2017. № 5. С. 83–88.
3. Мазуренко Л.І., Джура О.В., Романенко В.І., Білик О.А. Розрахункове дослідження асинхронних генераторів з двома статорними обмотками в складі зварювальних комплексів з широтно-імпульсними регуляторами струму. Технічна електродинаміка. 2012. № 3. С. 83–84.
4. Peresada S., Kovbasa S., Korol S., Zhelinskyi N. Feedback linearizing field-oriented control of induction generator: theory and experiments. Технічна електродинаміка. 2017. № 2. С. 48–56.
5. Кузнецов Б.И., Никитина Т.Б., Татарченко М.О., Хоменко В.В. Многокритериальный синтез анизотропийных регуляторов многомассовых электромеханических систем. Технічна електродинаміка. 2014. № 4. С. 105–107.
6. Wilson J. Rugh Nonlinear System Theory. The Volterra Wiener Approach. The Johns Hopkins University Press, 2002. 330 p.
7. Ray S., Lowther D.A. Multi-objective optimization applied to the matching of a specified torque-speed curve for an internal permanent magnet motor. Magnetics, IEEE transactions. 2009. No. 45. Pp. 1518–1521.
8. Ren Z., Pham M.-T., Koh C.S. Robust global optimization of electromagnetic devices with uncertain design parameters: comparison of the worst case optimization methods and multiobjective optimization approach using gradient index. Magnetics, IEEE transactions. 2013. No. 49. Pp. 851–859.
9. Shoham Y., Leyton-Brown K. Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations. Cambridge University Press, 2009. 504 p.
10. William M. McEneaney. Max-plus methods for nonlinear control and estimation. BirkhaЁuser Boston Basel Berlin, 2006. 256 p.

Надійшла 21.12.2018

PDF