Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.52.028

УДК 621.314.27

ГНУЧКА СИСТЕМА ПЕРЕСИЛАННЯ ЗМІННОГО СТРУМУ НА ОСНОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ СТРУМУ З ПОВНІСТЮ КЕРОВАНИМИ ТИРИСТОРАМИ

Є.І. Федів*, канд. техн. наук, О.М. Сівакова**, канд. техн. наук
Національний університет «Львівська політехніка»,
вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-0974-1342
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-4665-0784

Запропоновано спосіб регулювання пересиланням змінного струму проміжною ланкою постійного струму, яка побудована на перетворювачах струму з повністю керованими напівпровідниковими вентилями. Досліджено нормальні режими роботи та показано можливість роботи вставки (електропередачі) постійного струму, виконаної відповідно до запропонованого способу, в режимах з генеруванням реактивної потужності в мережу змінного струму. Бібл. 4, рис. 3.
Ключові слова: гнучка система пересилання, перетворювач струму, вставка постійного струму.

ГИБКАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА БАЗЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТОКА С ПОЛНОСТЬЮ УПРАВЛЯЕМЫМИ ТИРИСТОРАМИ

Е.И. Федив, канд. техн. наук, О.М. Сивакова, канд. техн. наук
Национальный университет «Львивська политехника»,
ул. С. Бандеры, 12, Львов, Украина, 79013

Предложен способ управления передачей переменного тока промежуточным звеном постоянного тока, которое построено на преобразователях тока с полностью управляемыми полупроводниковыми вентилями. Исследованы нормальные режимы работы и показана возможность работы вставки (электропередачи) постоянного тока, исполненной в соответствии с предложенным способом, в режимах с генерацией реактивной мощности в сеть переменного тока. Библ. 4, рис. 3.
Ключевые слова: гибкая система передачи, преобразователь тока, вставка постоянного тока.

Література
1. Stuart Borlase. Smart Grids: Infrastructure, Technology and Solutions. CRC Press. 2016. 607 p
2. Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими. Київ: Ін-т електродинаміки НАН України, 2016. 400 с.
3. Шидловський А. К., Жаркін А.Ф., Новський В.О., Малахатка Д.О. Моделювання режимів роботи статичних синхронних компенсаторів реактивної потужності та фазоповоротних трансформаторних пристроїв для створення гнучких систем передачі змінного струму в ОЕС України. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2014. Вип. 38. С. 18–29.
4. Федів Є.І., Сівакова О.М. Спосіб регулювання пересиланням змінного струму проміжною ланкою постійного струму. Патент UA № 123525.

Надійшла 16.10.2018

PDF