Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.52.017

УДК 621.3.061; 621.3.051.2.

МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ ЕНЕРГОМОСТА УКРАЇНА – ЄВРОСОЮЗ

М.С. Сегеда*, докт. техн. наук, К.Б. Покровський**, канд. техн. наук, О.І. Маврін, канд. фіз.-мат. наук, В.П. Олійник, канд. техн. наук
Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування,
вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-8459-5758
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-4151-5820

Розроблено модель для дослідження усталених режимів та перехідних процесів варіантів схеми енергомоста Україна – Європейський Союз у програмному середовищі Power Factory v.15.2 на основі набору типових моделей елементів мережі. Модель перевірено на результатах контрольних замірів. Показано вплив надлишкової реактивної потужності в схемі мережі на координати режимів та відносно невисоку ефективність шунтових реакторів для її компенсації в умовах застосування синхронного генератора. Запропоновано застосування асинхронізованого генератора для підвищення ефективності роботи енергомоста Україна – Європейський Союз. Бібл. 7, рис. 5, табл. 1.
Ключові слова: енергоміст Україна – Євросоюз, моделювання, реактивна потужність, асинхронізований генератор.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ЭНЕРГОМОСТА УКРАИНА – ЕВРОСОЮЗ

М.С. Сегеда, докт. техн. наук, К.Б. Покровский, канд. техн. наук, О.И. Маврин, канд. физ.-мат. наук, В.П. Олийнык, канд. техн. наук
Национальный университет «Львивська политехника»,
ул. С. Бандеры, 12, Львов, Украина, 79013

Разработана модель установившихся режимов и переходных процессов вариантов схемы энергомоста Украина – Европейский Союз в программной среде Power Factory v.15.2 на основе набора типовых моделей элементов сети. Математическая модель проверена на результатах контрольных измерений. Показано влияние излишков реак-тивной мощности в схеме сети на параметры режимов и относительно невысокую эффективность шунтирую-щих реакторов для её компенсации в условиях использования синхронного генератора. Предложено использование асинхронизированного генератора для повышения эффективности работы схемы. Библ. 7, рис. 5, табл. 1.
Ключевые слова: энергомост Украина–Евросоюз, математическое моделирование, реактивная мощность, асинхронизированный генератор.


Література
1. DIgSILENT PowerFactory 15, Tutorial. DIgSILENT, 2015. 97 р. Ліц. 0009718.
2. Зозулін Ю.В., Антонов О.Є., Бичік В.М., Боричевський А.М., Кобзар К.О., Лівшиць О.Л., Ракогон В.Г., Роговий І.Х., Хаймович Л.Л., Чередник В.І. Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових електричних станцій. Харків: Колегіум, 2011. 223 c.
3. Здановский В.Г., Миняйло А.С., Кривый В.В. Опыт эксплуатации асинхронизированного турбогенератора АСТГ-200. Электрические станции. 1993. № 1. С. 37–41.
4. Konoval V., Prytula R., Skrypnyk O. Static stability analysis of power systems. Electrical Engineering. 2015. No 82. Pp. 11–19.
5. Сегеда М.С. Електричні мережі та системи. Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2009. 488 с.
6. Seheda M., Minyailo O., Pokrovskyy K. Limitations in the economic distribution of reactive power between the generators. Przeglad Elektrotechniczny, 2013. No 89(6). Pp. 299–300.
7. Пілотний проект «Енергетичний міст «Україна – Європейський Союз» – крок до енергетичної незалежності України. ХАЕС, 2017. URL: http://www.xaec.org.ua/pdf/pres201701261049.pdf (дата звернення 21.02.2018).

Надійшла 02.03.2018

PDF