Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.47.054

УДК 621.316

МОДИФІКАЦІЯ СХЕМОТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ ТИРИСТОРНОГО РЕГУЛЮВАЛЬНОГО КОМПЕНСАТОРА З АВТОМАТИЧНИМ НАЛАШТУВАННЯМ КОЛИВАЛЬНОГО LC-КОНТУРА

О.І. Чиженко, докт. техн. наук, І.В. Трач, канд. техн. наук, К.О. Липківський, докт. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Запропоновано схемотехнічне рішення тиристорного регульованого компенсатора (ТРК) з коливальним LC-контуром, налаштованим на четверту гармоніку, в якому використовується на 25 % вентилів менше, ніж у ТРК за відомими аналогічними схемами. Зменшення кількості вентилів призводить до покращення техніко-економічних показників ТРК: мінімізується його обладнання, зменшуються активні втрати електроенергії у його внутрішніх колах. Бібл. 4, рис. 1.
Ключові слова: реактивна потужність, пристрій, вентилі

МОДИФИКАЦИЯ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ТИРИСТОРНОГО РЕГУЛИРОВОЧНОГО КОМПЕНСАТОРА С АВТОМАТИЧЕСКИМ НАСТРАИВАНИЕМ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО LC-КОНТУРА

А.И. Чиженко, докт. техн. наук, И.В. Трач, канд. техн. наук, К.А. Липковский, докт. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

Предлагается схемотехническое решение тиристорного регулируемого компенсатора (ТРК), в котором используется на 25% вентилей меньше, чем в ТРК по известным аналогичным схемам. Сокращение количества вентилей приводит к улучшению технико-экономических показателей ТРК: минимизируется его оборудование, уменьшаются активные потери электроэнергии в его внутренних цепях. Библ. 4, рис. 1.
Ключевые слова: реактивная мощность, прибор, вентили.


1. Чиженко О.І., Трач І.В. Вплив відхилень індуктивності мережі на режими та характеристики тиристорного компенсатора реактивної потужності. Технічна електродинаміка. 2017. № 4. С. 48–54.
2. Чиженко О.І., Трач І.В. Спосіб покращення якості струму у системі мережа – тиристорний компенсатор реактивної потужності. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2017. Вип. 46. С. 22–30.
3. Sireesha K.L., Bhushana K.Kumar. Power Quality Improvement in Distribution System Using D-STATCOM / IJEAR, Vol. 4, Issu Spl–1, Jan – Jun 2014. P. 58–62.
4. IEEE Std519-2014. Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ 08854 (http://standards.ieee.org)