Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.48.033

УДК 621.311.161

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОФІДЕРНОГО АНАЛІЗУ Й ОПТИМІЗАЦІЇ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ З РОЗОСЕРЕДЖЕНИМ ГЕНЕРУВАННЯМ

В.В. Кулик1, О.Б. Бурикін2, О.В. Глоба3
1,2 – Вінницький національний технічний університет,
Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
3 – Публічне акціонерне товариство «Вінницяобленерго»,
вул. Магістратська, 2, Вiнниця, 21000, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Розглянуто шляхи та засоби вирішення задачі пофідерного аналізу втрат електроенергії у розподільних електричних мережах (РЕМ) з використанням наявного інформаційного забезпечення. Показано, що недосконалість систем комерційного й технічного обліку електроенергії, зміни схем транспортування електроенергії, а також вплив розосереджених джерел електроенергії (РДЕ) істотно ускладнюють розв’язання задачі. Запропоновано новий підхід та програмну реалізацію пофідерного аналізу втрат електроенергії для визначення напрямків підвищення енергоефективності РЕМ, який полягає у паралельних розрахунках та зіставленні результатів пофідерного балансу електроенергії та поелементного визначення втрат на підставі єдиного інформаційного забезпечення. Бібл. 3, рис. 1, таб. 1.
Ключові слова: розподільні електричні мережі, розосереджене генерування, втрати електроенергії, пофідерний аналіз, оптимізація, інформаційне забезпечення.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОФИДЕРНОГО АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ГЕНЕРИРОВАНИЕМ

В.В. Кулик1, О.Б. Бурыкин2, О.В. Глоба3
1,2 – Винницкий национальный технический университет,
Хмельницкое шоссе, 95, Винница, 21021, Украина
3 – Публичное акционерное общество «Винницаоблэнерго»,
ул. Магистратская, 2, Винница, 21000, Украина

Рассмотрены пути решения задачи пофидерного анализа потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях (РЭС) с использованием имеющегося информационного обеспечения. Показано, что несовершенство систем коммерческого и технического учета электроэнергии, изменения схем передачи электроэнергии, а также влияние распределенных источников электроэнергии (РИЭ) существенно затрудняют решение задачи. Предложены новый подход и программная реализация пофидерного анализа потерь электроэнергии для определения направлений повышения энергоэффективности РЭС, который заключается в параллельных расчетах и сопоставлении результатов пофидерного баланса электроэнергии и поэлементного определения потерь на основе единого информационного обеспечения. Библ. 3, рис. 1, таб. 1.
Ключевые слова: распределительные электрические сети, распределенное генерирование, потери электроэнергии, пофидерный анализ, оптимизация, информационное обеспечение.

Література
1. Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електричної енергії та вибору заходів щодо їх зниження: СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-96:2014.  Київ: Державне підприємство Національна енергетична компанія Укренерго, 2014. – 84 с.
2. Железко Ю.С., Артемьев А.В., Савченко О.В. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях: Руководство для практических расчетов.  М.: ЭНАС, 2008.  280 c.
3. Кулик В.В., Бурикін О.Б., Лесько В.О., Кравцов К.І. Автоматизована інформаційно-розрахункова система аналізу режимів розподільних електричних мереж. Пр. Ін-ту електродинаміки НАНУ: Зб. наук. пр. Спец. вип.  2012.  С. 121–130.