Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.48.027

УДК 621.316

КОРИГУВАННЯ РЕЖИМУ СЛАБКОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ ПРИ ЗАПУСКУ ВІД НЕЇ ЕЛЕКТРОДВИГУНА ЗІСТАВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

О.І. Чиженко, докт. техн. наук, І.В. Трач, канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Розглянуто режим слабкої електромережі при запуску електродвигуна зіставної з мережею потужності. Для компенсації пускових струмів електродвигуна запропоновано використання пристрою, який містить мостовий тиристорний регульований компенсатор реактивної потужності (ТРК) та LC-фільтри вищих гармонік струму. Складено модель електромережі з активно-індуктивним навантаженням, від якої здійснюється прямий запуск асинхронного електродвигуна у режимі без механічних навантажень на його валу. Підібрано оптимальні параметри пристрою, що складається з ТРК та фільтра. Наведено розрахунки струмів і напруги елементів моделі. Показано переваги застосування пристрою ТРК-фільтр з метою захисту обладнання електромережі від пускових струмів і просідання напруги та гарантованого запуску електродвигуна. Бібл. 8, рис. 4, таб. 1.
Ключові слова: електрична мережа, режим запуску асинхронної машини, тиристорний регульований компенсатор, пусковий струм, пасивні фільтри вищих гармонік.

КОРРЕКТИРОВАНИЕ РЕЖИМА СЛАБОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПРИ ЗАПУСКЕ ОТ НЕЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ СОПОСТАВИМОЙ МОЩНОСТИ

А.И. Чиженко, докт. техн. наук, И.В. Трач, канд. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

Рассмотрен режим слабой электросети при запуске электродвигателя сопоставимой с сетью мощности. Для компенсации пусковых токов электродвигателя предложено использовать устройство, содержащее мостовой тиристорный регулируемый компенсатор реактивной мощности (ТРК) и LC-фильтры высших гармоник тока. Составлена модель электрической сети с активно-индуктивной нагрузкой, от которой осуществляется прямой запуск асинхронного электродвигателя в режиме отсутствия механической нагрузки на его валу. Подобраны оптимальные параметры устройства ТРК-фильтр. Приведены расчеты токов и напряжений элементов модели. Показаны преимущества использования устройства ТРК-фильтр с целью защиты оборудования электросети от пусковых токов и просадок напряжения, а также гарантированного запуска электродвигателя. Библ. 8, рис. 4, таб. 1.
Ключевые слова: электрическая сеть, режим запуска асинхронной машины, тиристорный регулируемый компенсатор, пусковой ток, пассивные фильтры высших гармоник.

Література
1. Бібік О.В., Попович О.М., Шевчук С.П. Енергоефективні режими електромеханічної системи насосної установки багатоповерхового будинку.  Техн. електродинаміка.  2016.  № 5.  С. 38–45.
2. Волков И.В., Лесник В.А., Чиженко А.И. Асинхронный генератор с высокой перегрузочной способностью.  Техн. электродинамика. Темат. вып. Проблеми сучасної електротехніки.  2000.  Ч. 4.  С. 48–53.
3. Чиженко А.И. Анализ электромагнитных процессов в компенсационном выпрямителе при ограниченных значениях индуктивности сглаживающего дросселя.  Пр. Ін-ту електродинаміки. Енергоефективність: Зб. наук. пр.  К.: ИЭД НАНУ, 2001.  С. 17–27.
4. Пат. України № 26222, МКИ 6 Н 02 Р 9/44 1999 Генераторне джерело енергії.  І.М. Чиженко, І.В. Волков, В.Я. Лісник, О.І. Чиженко.  Опубл. 1999.  Бюл. № 4.
5. Czarnecki L.S. Common and Fixed-Poles Resonant Harmonic Filters.  Europ. Trans. on Electrical Power, ETEP Vol. 8, No. 5, Sept./Oct.  1998.  P. 345–351. DOI: https://doi.org/10.1002/etep.4450080505
6. Ginn H.L. III and Czarnecki L.S. An Optimization Based Method for Selection of Resonant Harmonic Filter Branch Parameters.  IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 21, No.3, July 2006.  P. 1445–1451. DOI: https://doi.org/10.1109/TPWRD.2005.860261
7. Mishra G. Design of Passive High Pass Filter for Hybrid Active Power Filter Applications A Thesis of the Degree of Master of Technology. National Institute of Technology.  Rourkela.  2013.  P. 57.
8. Trach I., Zubiuk Yu. A combined approach to multiobjective optimization of capacitor placement in radial distribution networks. 3-rd Intern. Conf. on Electric Power and Energy Conversion Systems (EPECS 2013) http://www.epecs-conf.org/files/EPECS13_CP_FV.pdf.