Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.48.012

УДК 621.316

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ ЗАСОБАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗ’ЄДНУВАЧА З PLC-КАНАЛОМ ЗВ’ЯЗКУ

В.Г. Пазій, О.О. Мірошник, докт. техн. наук, О.М. Мороз, докт. техн. наук
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка,
вул. Різдвяна, 19, м. Харків, 61052, Україна
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Запропоновано метод та пристрій локалізації місць пошкоджень у радіальних повітряних лініях електропередавання, що дає змогу скоротити час пошуку пошкодження та знизити недовідпуск електроенергії споживачу за рахунок локалізації та відмикання лише аварійної ділянки без відмикання всієї лінії. Бібл. 6, рис. 4.
Ключові слова: пошкодження в повітряних лініях, Power Line Communication, інтелектуальний роз’єднувач.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ С PLC-КАНАЛОМ СВЯЗИ

В.Г. Пазий, А.А. Мирошник, докт. техн. наук, А.М. Мороз, докт. техн. наук
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П. Василенко,
ул. Рождественская, 19, г. Харьков, 61052, Украина

Предложены метод и устройство локализации мест повреждений в радиальных воздушных линиях электропередачи, что позволяет сократить время поиска повреждения и уменьшить недоотпуск электроэнергии потребителю за счет локализации и отключения только аварийного участка без отключения всей линии. Библ. 6, рис. 4.
Ключевые слова: повреждение в воздушных линиях, Power Line Communication, интеллектуальный разъединитель.

Література
1. Блинов И.В., Парус Е.В., Танкевич С.Е., Журавлев И.В. Применение индикаторов повреждений для определения аварийных участков радиальных воздушных линий электропередачи. Электрические сети и системы. 2015.  № 6. С. 8–12.
2. ИКЗ-3 Индикаторы короткого замыкания. [Електронний ресурс]: http://mirmsk.ru/ikz-3-indikatory-korotkogo-zamykani.
3. Мірошник О.О., Черемісін М.М. Моніторинг навколишнього середовища на основі системи відомчих автоматизованих метеопостів в енергетиці України.  Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України.  Харків: ХНТУСГ, 2005.  Вип. 37, Т. І.  С. 3–7.
4. Пазій В.Г, Сиротенко М.О., Мірошник О.О. Обґрунтування вибору оптимальної кількості та місць встановлення покажчиків місць коротких замикань в ПЛ 10 кВ на базі PLC технологій. Вісник ХНТУСГ. Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. Харків: ХНТУСГ, 2016. Вип. 175.  С. 27–29.
5. Пазій В.Г. Підвищення ефективності пристроїв контролю адресності місць коротких замикань в електричних розподільних мережах 6-10 кВ на базі PLC технологій.  Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України.  Харків: ХНТУСГ, 2014.  Вип. 153.  С. 29–31.
6. Тарасов В.В. Монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудования. Часть I. Воздушные и кабельные линии электропередачи: Учеб. пос.  Томский политехн. ун-т.  Томск: Изд-во Томского политехн. ун-та, 2010. – 146 с.