Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.49.051

УДК 62-52 : 621.313.33

ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ БЕЗДАВАЧЕВОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ПРИВОДОМ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ

Б.І. Приймак, канд. техн. наук, Н.Д. Красношапка, канд. техн. наук, Ф. Лозада, О.О. Долганов
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського",
пр. Перемоги, 37, Київ-56, 03056, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Виконано параметричний синтез системи бездавачевого векторного керування асинхронним двигуном (АД) електромобіля зі спостерігачем швидкості ротора, побудованим за структурою адаптивної системи з еталонною моделлю. Шляхом математичного моделювання досліджено динамічні властивості синтезованої системи у режимах роботи, що характерні для тягового приводу електромобіля. Для удосконалення системи модернізовано алгоритм механізму адаптування спостерігача швидкості. Завдяки цьому в системі бездавачевого керування АД поліпшено показники якості та зменшено енерговитрати у перехідних процесах, спричинених змінами навантаження двигуна. Бібл. 10, рис. 7, табл. 1.
Ключові слова: асинхронний двигун, бездавачевий привод, векторне керування, спостерігач швидкості, електромобіль.

ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ БЕЗДАТЧИКОВОГО ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ПРИВОДОМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

Б.И. Приймак, канд. техн. наук, Н.Д. Красношапка, канд. техн. наук, Ф. Лозада, О.О. Долганов
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского",
пр. Победы, 37, Киев-56, 03056, Украина

Выполнен параметрический синтез системы бездатчикового векторного управления асинхронным двигателем (АД) электромобиля с наблюдателем скорости ротора, построенным по структуре адаптивной системы с эталонной моделью. Путем математического моделирования исследованы динамические свойства синтезированной системы в режимах роботы, характерных для тягового привода электромобиля. Для усовершенствования системы модернизирован алгоритм механизма адаптации наблюдателя скорости. Благодаря этому в системе бездатчикового управления АД улучшены показатели качества и уменьшены потери энергии в переходных процессах, вызванных изменениями нагрузки двигателя. Библ. 10, рис. 7, табл. 1.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, бездатчиковый привод, векторное управление, наблюдатель скорости, электромобиль.

Література
1. Приймак Б.І. Моделі втрат потужності у керованій асинхронній машині для задач енергозбереження. Технічна електродинаміка. 2005. № 1. С. 29–38.
2. Gadoue S.M., Giaouris D., Finch J.W. Sensorless control of induction motor drives at very low and zero speeds using neural network flux observers. IEEE Trans. Ind. Elec. 2009. Vol. 56, No. 8. P. 3029–3039. DOI: https://doi.org/10.1109/TIE.2009.2024665
3. Kubota H., Matsuse K. Speed sensorless field-oriented control of induction motor with rotor resistance adaptation. IEEE Trans. Ind. Applicat. 1994. Vol. 30, No 5. P. 1219–1224. DOI: https://doi.org/10.1109/28.315232
4. Maiti S., Chakraborty C., Hori Y., Ta M.C. Model reference adaptive controller-based rotor resistance and speed estimation techniques for vector controlled induction motor drive utilizing reactive power. IEEE Trans. Ind. Elec. 2008. Vol. 55, No. 2. P. 594–601. DOI: https://doi.org/10.1109/TIE.2007.911952
5. Novotny D.W., Lipo T.A. Vector control and dynamics of AC drives, Oxford: Clarendon press. 2005. 440 p.
6. Orlowska-Kowalska T., Dybkowski M. Stator-Current-Based MRAS Estimator for a Wide Range Speed-Sensorless Induction Motor Drive. IEEE Trans. Ind. Elec. 2010. Vol. 57, No. 4. P. 1296–1308. DOI: https://doi.org/10.1109/TIE.2009.2031134
7. Salvatore L., Stasi S., Cupertino F. Improved rotor speed estimation using two Kalman filter-based algorithms. Proc. IEEE-IAS Annu. Meeting. 2001. P. 125–132. DOI: https://doi.org/10.1109/IAS.2001.955402
8. Shi K.L., Chan T.F., Wong Y.K., Ho S.L. Speed estimation of an induction motor drive using an optimized extended Kalman filter. IEEE Trans. Ind. Elec. 2002. Vol. 49, No. 1. P. 124–133. DOI: https://doi.org/10.1109/41.982256
9. Sun X., Chen L., Yang Z., Zhu H. Speed-sensorless vector control of a bearingless induction motor with artificial neural network inverse speed observer. IEEE/ASME Trans. Mechatr. 2013. Vol. 18, No. 4. P. 1357–1366.
10. Vasic V., Vukosavic S.N., Levi E. A stator resistance estimation scheme for speed sensorless rotor flux oriented induction motor drives. IEEE Trans. Energy Conversion. Dec. 2003. Vol. 18, No.4. P. 476–483. DOI: https://doi.org/10.1109/TEC.2003.816595